"Ren tur om man överlever"

NYHETER

Inget att göra om man överraskas av tsunamin, enligt oceanograf

Det bästa man kan göra när en jätteflodvåg anfaller från havet, är att springa inåt land och ta skydd högt upp.

Överraskas man av vattenväggen finns det inget att göra.

-Det är ren tur om man överlever, säger oceanografen Lasse Johansson på SMHI.

Ute till havs märks flodvågen knappt. Det kan vara flera hundra kilometer mellan de låga vågtopparna. Men när den närmar sig land blir vågorna kortare och högre.

På grunt vatten, cirka tio meter, har hastigheten minskat till runt 50 kilometer i timmen och våghöjden har femfaldigats.

- När den nått upp på land är det inte en vågtopp längre utan en vägg. Står man på stranden går det inte att springa ifrån den, säger Lasse Johansson.

Man blir överspolad och det finns inget att göra.

Går inte att simma

När flodvågen rinner tillbaka efter några minuter uppstår massor av virvlar åt alla håll, som en fors.

Det är enorma krafter och man dras med i turbulensen.

- Det går inte att simma i virvlarna, säger Lasse Johansson.

Vattnet är uppblandat med sand från havsbotten och lösa föremål som spolats upp. Det blir som våt cement.

Troligen slår man sig medvetslös innan man får in vatten i lungorna.

För att överleva krävs ren och skär tur:

Att man inte dras nedåt av virvlarna utan surfar på ovansidan. Att man inte slår ihjäl sig mot den hårda sandbotten eller något föremål. Att man inte andas in vatten.

- Jag tror inte man kan påverka sitt öde, säger Lasse Johansson.

Eva Barkeman