Banbrytande svensk hjärtforskning hotad

NYHETER

Akut brist på pengar – ”Vi hamnar i världens B-lag”

Den svenska vården av hjärtsjuka har varit världsledande.

Nu hotas banbrytande forskning av akut brist på pengar.

- Svensk hjärtforskning och hjärtsjukvård kommer att hamna i världens B-lag, varnar ansvariga vid Hjärt-Lungfonden.

Hjärtsjukdom är den enskilt största dödsorsaken i Sverige.

Nästan dubbelt så dör i hjärtsjukdom jämfört med cancer. År 2002 avled 42 381 personer av hjärtsjukdom jämfört med 22 185 döda i någon cancersjukdom, enligt siffror från Socialstyrelsen.

Nu flaggar svenska hjärtforskare för att deras forskning är allvarligt hotad.

Enligt forskarna innebär det också att vården av hjärtsjuka hotas av akut försämring.

Vaccin på väg

Svenska forskare är till exempel på väg att få fram ett vaccin mot hjärtsjukdom. Bakgrunden är upptäckten att hjärtinfarkt är en inflammatorisk process och man misstänker att en infektion ligger bakom.

Hela 95 procent av forskarna i en undersökning från Hjärt-Lungfonden anser att en minskad hjärtforskning i förlängningen är ett hot mot hela den svenska hjärtvården.

91 procent anser att hjärtforskningen prioriteras bort.

Över 70 procent tycker att Sverige tappar i kompetens och halkar efter andra länder och drygt hälften av forskarna funderar på att sluta helt.

- Mycket viktig svensk forskning i dag är på god väg att lösa många viktiga gåtor i samband med hjärtsjukdom, säger Staffan Josephson, generalsekreterare vid Hjärt-Lungfonden.

- Men alltför många forskare får tyvärr avslag på grund av brist på pengar.

Söker privata bidrag

Hjärt-Lungfonden bidrar årligen med cirka 80 miljoner kronor till forskning, jämfört med statens bidrag på 8 miljoner.

Behovet beräknas till 250 miljoner kronor.

- Det är viktigt att behålla forskarna, kunskapen, forskningen och utvecklingen här för att också snabbt kunna realisera resultaten i en patientvård av världsklass, säger Josephson.

Hjärt-Lungfonden söker nu fler bidragsgivare, både privatpersoner och företag.

Undersökningen har gjorts bland 174 forskare som sökt anslag hos Hjärt-Lungfonden. Sammanlagt 125 deltog.

Caroline Olsson