Fåglar i Eskilstuna hade influensa

NYHETER

Fortfarande oklart om de drabbats av farlig typ

Foto: SNABB SPRIDNING Allt fler länder i Europa drabbas av fågelinfluensan. Nu undersöks om smittan även nått Sverige.

Testerna på de döda änderna från Eskilstuna visar att fåglarna hade influensa.

Ett tiotal personer extrainkallades för att hinna klara av jobbet på laboratoriet i Uppsala.

Frågan om influensan är av farlig typ får svar först på söndag eftermiddag.

Klockan 21.45 kom det första preliminära svaret från Statens veterinärmedicinska anstalt.

Resultatet visar att fåglarna bär på influensavirus.

- Men det är ännu för tidigt att säga vilken typ det rör sig om, säger Berndt Klingborn, laborator och chef vid virologen på SLA.

- Det kan mycket väl röra sig om ett milt influensavirus, vilket är mycket vanligt förekommande hos andfåglar. Vid den här tiden på året är det inte ovanligt att 20-30 procent bär på influensavirus.

Fler svar på söndag

Ytterligare provsvar väntas på söndag eftermiddag.

- Kompletterande analyser genomförs nu och sent i morgon eftermiddag kan provsvaren visa om viruset är av typen H5 samt om det är högpatogent eller lågpatogent, det vill säga aggressivt eller milt, säger Klingeborn.

De första provsvaren väntades bli klara redan vid 16-tiden på lördagen.

Men testerna försenades.

Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala beslutade under sena eftermiddagen också att samordna med Jordbruksverket innan man offentliggör några resultat.

Tester pågick ännu sent på lördagskvällen. Då hade personal extrainkallats till laboratoriet i Uppsala.

Två farliga varianter

Det finns många dussin typer av fågelinfluensa - men enligt SVA egentligen bara två som är farliga för människor.

Dels den aggressiva H5N1, som smittat och dödat ett 60-tal personer i Asien.

Men också H7-typen, som drabbade Holland för bara två år sedan.

- Den gången fick ett 80-tal personer ögoninfektion och en veterinär avled, säger Klingeborn.

Svar dröjer i tio dagar

Om det som dödat änderna i Eskilstuna visar sig vara ett aggressivt fågelvirus kan det ta upp till tio dagar att få visshet om det är farligt även för människor.

- Vi vet ganska snart om det är en aggressiv eller mild variant. Det är det viktigaste, säger Klingeborn.

- Men om det visar sig vara aggressivt tar det lite tid att fastställa typ. Då måste man isolera viruset och det tar en vecka-tio dagar. Sedan har man metoder att typa det.

Testar 500 fåglar

SVA kommer under hösten att ta prover på minst 500 vilda fåglar.

Provtagningen sker i samband med fågeljakten och sker på SVA:s avdelning för vilt, fisk och miljö.

Det var på fredagseftermiddagen som sju döda änder hittades vid Eskilstunaån.

Fyra av dessa skickades med bud till SVA för virustest.

Caroline Olsson