Försvaret halverar antalet mönstrande

NYHETER

- och den som vill göra lumpen ska ansöka själv på nätet

Antalet som mönstrar i försvaret ska halveras, uppger SVT Rapport.

Första gallringen ska ske på nätet via en ny enkät.

En försvarsexpert säger att det innebär att värnplikten överges.

Den som vill göra värnplikt ska i framtiden söka själv via internet, framgår av en rapport som SVT tagit del av.

Utredningen bakom rapporten, som läggs fram i morgon tisdag, föreslår att hela systemet görs om.

I stället för att i princip alla män som är totalförsvarspliktiga också mönstrar ska en första gallring göras på de sökandes egna uppgifter.

Det skulle enligt utredningen spara 100 miljoner kronor.

Pliktverket är kritiskt och menar att det föreslagna systemet riskerar att släppa fram fel personer.

-Det kan vara så att många som vill göra värnplikt övervärderar sina förutsättningar att göra det och de som inte vill undervärderar sina förutsättningar, säger generaldirektör Björn Körlof till Rapport.

I det nya systemet ska man själv fylla i uppgifter om hälsa, personlighet och motivation - uppgifter som sedan ligger till grund för vem som får mönstra.

Försvarsanalytikern Johan Tunberger tycker att det är bra att minska antalet som mönstrar.

- Men nu gäller det att få fram snabba pengar och då tar man stora beslut utan att diskutera principer och långsiktig inriktning. Det pekar på att den försvarspolitiska och militära beslutsapparaten har havererat.

Caroline Olsson