En annan värld är helt nödvändig

NYHETER

Grön ungdoms språkrör om varför du ska rösta grönt

I dagens värld prioriteras kortsiktiga vinstintressen framför mänskliga rättigheter, rättvisa och ekologisk hållbarhet. 800 miljoner människor lever på svältgränsen.

Vi utarmar jordens resurser och förstör därmed levnadsförutsättningarna för framtida generationer. Och samhällsklimatet är så pass kallt att det anses vara okej, även i ett rikt land som Sverige, att avvisa apatiska flyktingbarn och inte ge uppehållstillstånd till offer för trafficking.

Men inget av detta är hugget i sten. Samhällsproblemen är stora, men möjligheterna till förändring är desto större. Om en förändring ska ske krävs dock starka politiska krafter som fungerar som nytänkare, ifrågasättare och ansvarstagare.

Sedan förra valet har Miljöpartiet fått igenom saker som en höjning av biståndet, en avveckling av pälsfarmerna och införandet av medborgarförslag, en reform som innebär att makten förs närmare människor.

Men våra visioner är långt mycket större. Vår politik kräver omfattande samhällsförändringar. Nedan finns några av de frågor som vi tycker är viktiga:

Global rättvisa. Vi kräver en aktiv politik för kraftigt minskade klyftor mellan rika och fattiga ? både globalt och i Sverige.

Ekologisk hållbarhet. Det är omöjligt att ha en obegränsad tillväxt på en begränsad planet. Om alla levde som vi i Sverige idag skulle det krävas tre jordklot till. Vi får inte använda resurserna i en högre takt än vad jorden hinner återproducera dem.

En human flyktingpolitik. Sverige måste visa solidaritet med världens utsatta. I kombination med en aktiv integrationspolitik innebär en human flyktingpolitik att Sverige berikas. Mångfald är alltid bättre än likriktning.

Jämställdhet. Vad man har mellan benen ska inte avgöra hur stor lön man får eller hur mycket makt man har. Grön feminism handlar om att avskaffa könsrollerna. Det ska inte vara så att vi förväntas bete oss på ett visst sätt bara för att vi är män eller kvinnor.

Djurrätt. Djur ska behandlas som levande varelser och inte som prylar. Därför är det självklart för oss att djur ska ges rättigheter.

Vår politik handlar ytterst om att de fina orden om allas lika värde faktiskt måste omvandlas till konkret politisk handling.

För att detta ska kunna bli möjligt, måste vi som har mat i magen och tak över huvudet solidarisera oss med de som inte skatta sig lika lyckliga. Vi måste på allvar starta en kamp som leder till att den orättvisa världsordningen avskaffas.

En annan värld är inte bara möjlig, utan helt nödvändig.

3 filmer

3 låtar

3 böcker

Balla fakta/Alexander

Balla fakta/Ellinor

Ellinor Scheffer , Alexander Chamberland , språkrör Grön Ungdom