144 000 unga går utan jobb

NYHETER

Men bara hälften av dem syns i statistiken

1 av 3 | Foto: Över 100 000 unga är arbetslösa i Sverige i dag. Ändå saknas många i statistiken.

Allt fler unga börjar sitt vuxenliv med stämpelkort, handlingsplan och bidrag.

Ändå saknas många i arbetslöshetsstatistiken.

Dagens unga är bättre rustade för arbetslivet än någonsin tidigare. De har bättre utbildning och större kunskaper än alla generationer före dem. Ändå är de arbetsmarknadens stora förlorare. Det är bland de unga arbetslösheten ökar mest.

I september i år var drygt 71 000 personer mellan 18 och 24 år helt utan jobb eller i någon form av åtgärd.

– Unga blir inte delaktiga i samhället fast de är vuxna och kompetenta, säger Joachim Vogel, professor på Statistiska centralbyråns enhet för välfärdsstatistik.

I rapporten ”Ungdomars etablering” konstaterar SCB att de ungas andel i arbetskraften sjunker. För kvinnor 20–24 år så långt som ned till 1970 års nivåer. För männen i samma åldersgrupp har arbetskraftsdeltagandet aldrig varit så lågt, med undantag för krisåren på 1990-talet.

Enligt den officiella statistiken är 8 procent av Sveriges unga arbetslösa i dag.

Men det är en förskönad bild. Situationen är i själva verket betydligt värre. Förklaringen är att en stor del av de unga aldrig syns i statistiken.

Två grupper är särskilt stora:

De som studerar.

De som slagits ut från arbetslivet.

Försörjer sig på lån

Den allra största gruppen är de som väljer att studera längre än de hade tänkt sig eftersom de inte får jobb. Studielån från CSN blir ett sätt att försörja sig. Det är studenter som pluggar strökurser, tar en magisterexamen eller byter yrkesinriktning i stället för att gå arbetslösa.

Totalt finns i dag 43 000 studenter på svenska högskolor och universitet som egentligen hellre vill ha ett jobb, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning.

– Det är inte alls säkert att utbildning ger individen avkastning när alla andra gör samma sak. En del utbildning är förvaring som samhället tvingar på unga i ett svårt läge, säger Joachim Vogel.

Samtidigt ökar andelen studenter år för år. Förra hösten studerade 29 procent av 21–24 åringarna på högskola eller universitet jämfört med bara 12 procent 1990.

Den andra stora gruppen ungdomar som inte syns i arbetsmarknadsstatistiken är de som helt står utanför, cirka 30 000 stycken 2003.

De har vanligtvis så dålig skolbakgrund att de inte anses anställningsbara och hänvisas därför från arbetsförmedlingen till socialtjänsten.

– Förtidspension är deras vanligaste karriärväg, säger Leif Linde som utrett frågan om ungdomars utanförskap åt regeringen.

Kortare arbetstid

Men också de som har ett jobb har problem – de får inte jobba så mycket som de vill. Den genomsnittliga arbetstiden har minskat kraftigt i åldersgruppen 16–24 år. Särskilt drabbade är kvinnorna vars arbetstid ofrivilligt gått ned med 4,5 timmar i veckan, enligt en rapport från LO.

– Jag är bekymrad över ungdomarnas situa­tion på arbetsmarknaden. Den signal samhället ger är att ”du är inte eftertraktad”, säger Sven Nelander, välfärdsutredare på LO.

– De söker jobb efter jobb och blir ofta inte ens kallade på intervju. Det riskerar att skapa en känsla av att ”det är något fel på mig”.

Många år till fast jobb

Många unga får dessutom bara tillfälliga jobb. Och tvingas därför varva perioder av arbete med perioder av arbetslöshet.

– Gråzonen fram till att man får ett fast jobb sträcker sig i dag över många år, säger Joachim Vogel.

Aftonbladets kartläggning visar att de arbetslösa unga egentligen är dubbelt fler än vad statistiken visar, när också studenter som helst vill jobba och unga som står utanför arbetsmarknaden räknas in.

Totalt är de 144 000 personer – något fler än alla invånare i Linköping, Sveriges femte största kommun.

Så vill regeringen fixa jobb

?Det här gör regeringen för att möta ungdomsarbetslösheten:

Yrkena där det finns jobb

Ams topplista över yrken där det är brist på personal.

I helgen samlas ombud från hela Sverige för socialdemokratisk kongress i Malmö. Ett av de hetaste politiska ämnena är arbetslös­heten – som ökar särskilt kraftigt bland unga. Aftonbladet ska i två dagar skildra ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden och bostads­marknaden. I dag: Jobben.

Anette Holmqvist