”Bidragsberoende i stället för arbete”

NYHETER

OECD kritiskt mot svensk integrationspolitik

Göteborg

Bidragsberoende i stället för arbete har blivit konsekvensen av den svenska integrationspolitiken enligt en ny rapport från OECD.

Att tvinga invandrare att flytta till orter med bostäder, men utan jobb, har missgynnat integrationen.

1980-talets förändring, när ansvaret för mottagandet av flyktingar flyttades från staten till kommunerna, pekas av den ekonomiska samarbetsorganisationen ut som ytterligare en orsak till den svåra jobbsituationen för invandrare. En tydlig arbetslinje har övergått i en socialbidrags- och utbildningslinje.

I rapporten, som presenterades på en konferens på Världskulturmuseet i Göteborg på måndagen, konstaterar OECD att Sverige har en mycket hög andel flykting- och anhöriginvandring jämfört med många andra invandringsländer. Dessutom kommer allt fler från kulturer som skiljer sig mycket från den svenska, vilket också anses försvåra möjligheten till jobb.

Gapet ökar

Jean-Pierre Garson, som är huvudansvarig för rapporten, anser att den ekonomiska nedgången och den ökande invandringen under 1990-talet försvårade för invandrare att få ett fast arbete.

- Men trots att ekonomin gått uppåt ökar ändå gapet mellan inhemskt födda och invandrare, sade Jean-Pierre Garson.

I rapporten varnar OECD för risken att invandare fastnat i olika åtgärdsprogram med studier och sociala bidrag.

- Den första prioriteten måste vara att få in invandrarna på arbetsmarknaden. Behovet att exempelvis lära sig språket kommer senare. Det kan de exempelvis lära sig av sina kolleger på arbetsplatsen.

- Det är också viktigt att se till invandrarnas olika bakgrund. Alla passar inte in i samma program.

Jobb inom rimlig tid

Jean-Pierre Garson varnar för risken med olika åtgärdsprogram som inte leder fram till an plats på arbetsmarknaden.

- Ser man inte möjligheten till ett framtid arbete inom rimlig tid finns risken för att man helt enkelt slutar i programmen och bara förlitar sig på bidrag.

Jean-Pierre Garson framhåller dock att Sverige på intet sätt är något skräckexempel.

- Nej, det finns flera länder, exempelvis Tyskland, Österrike och Schweiz, där gapet mellan invandrare och inhemskt födda är större.

OECD spår att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka på grund av den åldrande befolkningen. Men det krävs förebyggande insatser redan nu, bland annat mångfaldsprogram på arbetsplatserna och ett bättre system för att tillgodoräkna sig utländska utbildningar.

Läkare

Integrationsminister Jens Orback menar att det redan i dag finns möjligheter att tillgodoräkna sig utländska utbildningar.

- Ser man till exempel på antalet nya allmänläkare så är de fler med utländsk bakgrund än inhemskt födda.

- De som arbetat som läkare utomlands får avlägga ett prov. Klarar man det provet får man också arbeta i Sverige som läkare. Det vill vi också överföra till andra utbildningar.

Jens Orback vill också underlätta för asylsökande att under den tid asylansökan prövas bo i kommuner där stora chanser till jobb finns och inte bara där bostäder finns.

Fakta/ OECD

Karin Olander/TT Leif Brändström/TT