Vuxen - men utan egen lya

NYHETER

Fler unga tvingas bo kvar hos föräldrarna

Foto: DRÖMMER OM EN EGEN ETTA Bostadsbristen tvingar Åsa Bergström, 29, att flytta runt mellan olika kompisar i Göteborg och sin pappa i Halmstad.

Var femte 20-27-åring bor hos mamma och pappa.

-Barndomen fortsätter upp i höga åldrar, säger Sven Bergenstråhle, bostadsforskare.

Hög arbetslöshet, studier, färre fasta jobb, fler tillfälliga anställningar, få lediga hyreslägenheter, dyra bostadsrätter.

Alltsammans är hinder för unga människors möjligheter att skaffa ett eget boende.

-Trots att man fått igång ett ökat bostadsbyggande, om än inte tillräckligt, så har det inte kommit unga människor till godo, säger Sven Bergenstråhle.

Han har studerat ungdomars bostadssituation sedan 1997. De senaste åren har det skett en markant ökning av unga som tvingas förlita sig på sina föräldrar för att ha tak över huvudet.

- Det går bara bakåt. Men ingen gör något. Den här gruppen är inte politiskt intressant, säger Bergenstråhle.

Ser bara en lösning

Sofia Larsson, projektledare i föreningen jagvillhabostad.nu, är väl bekant med de ungas problem.

Hon har själv flyttat runt otaliga gånger.

-Det är långa köer och alldeles för höga priser på de bostäder som finns, säger hon.

- Bostadsbristen är inte längre ett problem bara i storstäderna, det gäller nu också alla studentorter och andra större orter i landet .

Både Sofia Larsson och Sven Bergenstråhle ser en enda lösning på problemet - att det byggs fler och billigare lägenheter.

Uträkningar har visat att det bara i Stockholmsområdet krävs 100 000 nya lägenheter för att täcka behoven de närmaste åren.

- De 30 000 lägenheter som nu byggs räcker inte på långa vägar, säger Sofia Larsson.

En annan förändring de senaste åren är att allt fler som har haft en egen bostad tvingas flytta hem igen.

I den här gruppen finns många som är äldre än 27 år.

- Vi har medlemmar som är upp till 35 år och som tvingats flytta hem till mamma och pappa efter en skilsmässa. Många har barn, säger Sofia Larsson.

Den osäkra arbetsmarknaden är en stor förklaring till att unga inte kan flytta hemifrån. Utan fast inkomst är det näst intill omöjligt att få ett eget bostadskontrakt.

Ett ungdomsproletariat

-Det är inga problem för dem som har rika föräldrar som kan köpa en lägenhet eller gå i borgen. Men för andra utan ordinarie förvärvsarbete är det mycket svårt, säger Joachim Vogel på Statistiska centralbyråns välfärdsenhet.

I rapporten "Ungdomars etablering" konstaterar SCB att ungdomar har haft en betydligt sämre välfärdsutveckling än andra grupper de senaste åren. Ungdomarna är fattigare. De har svårt att få jobb och har ofta stora studieskulder. Allt färre unga har råd med egen lägenhet, bil och semesterresa.

-Om inte utvecklingen stoppas riskerar vi att få ett ungdomsproletariat med stora svårigheter, säger Joachim Vogel.

Ungdomarna släpps inte in i samhället. De får inga jobb och inga bostäder. Aftonbladet skildrar i två dagar de ungas utanförskap. I går arbetslösheten, i dag bostadsbristen. Situationen för ungdomarna blir en stor fråga på s-kongressen i Malmö.

Anette Holmqvist