Hård lagrådskritik kan försena ny asyllag

NYHETER

Lagrådet riktar kraftig kritik mot regeringens, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ny tillfällig asyllag.

Nu ska förslaget arbetas om, och kan därmed försenas.

Lagrådet avstyrker regeringens och samarbetspartiernas förslag som skulle ge vissa avvisningshotade en ny chans att få stanna i Sverige.

I ett svar till riksdagens socialförsäkringsutskott skriver Lagrådet att beredningen som skett i ärendet inte är godtagbar, även om man tar hänsyn till att det är angeläget att förslaget snabbt ska träda i kraft.

Den bristfälliga beredningen gör att det inte finns förutsättningar för en tillämpning som motsvarar grundläggande krav på enhetlighet och rättssäkerhet.

Ta konsekvenser

Tanken var att de nya reglerna skulle börja gälla den 7 november, men Lagrådets beska kritik gör att den tidsplanen nu kan spricka, säger socialförsäkringsutskottet ordförande Thomas Eneroth (s).

– Vi måste vara beredda att föra in de kompletteringar och synpunkter som Lagrådet har. Det ser jag som självklart, säger Eneroth, som själv yrkade på en lagrådsremiss.

– Riksdagen måste i första hand se till att vi får en lag som är hållbar och ger en god rättsgrund för dem som omfattas. Det kommer i första rummet. Om det innebär att lagen får skjutas på framtiden någon vecka så får vi vara beredda att ta de konsekvenserna, säger Eneroth.

Lagrådets kritik ska nu snabbt analyseras. Om stora åtgärder krävs är Eneroth beredd att kalla till extra sammanträden i utskottet.

Behandlas olika

Kritiken är omfattande på punkt efter punkt. Bland annat skulle förslaget innebära att två olika regelsystem skulle gälla samtidigt, skriver Lagrådet. En utlänning som har ett av laga kraft vunnet avvisningsbeslut när den tillfälliga lagen träder i kraft skulle behandlas mer generöst än en utlänning som varit lika länge i Sverige, och har samma förutsättningar i övrigt, men som ännu inte hunnit få något slutgiltigt beslut i Utlänningsnämnden.

Det här väcker frågor om principen ”lika fall ska behandlas lika”, men behandlas inte alls i partiernas förslag.

Förslagets formuleringar om vad som krävs för att de ska få uppehållstillstånd är också oklara. I dem ges enligt rådet ”ett sådant utrymme för tillfälligheter (...) att det kan bli svårt att leva upp till krav på enhetlighet och likabehandling”.

Hoffman optimistisk

Ulla Hoffman, andre vice ordförande i vänsterpartiet, säger att det nu är viktigt att analysera Lagrådets yttrande och se vad det innebär.

– Vi får se vad vi ska göra. Jag är mån om att lägga fram ett bra lagförslag som ger så mycket stöd som möjligt till myndigheter över hur de ska tillämpa det här, säger hon till TT.

Hoffman säger att än så länge är det den 7 november som gäller som det datum då lagen ska träda i kraft.

– Jag är övertygad om att riksdagen kommer att göra vad den kan för att det ska bli det datumet. Men det ska också ställas mot att vi vill ha ett bra lagförslag.

Fridolin optimistisk

På en punkt, när det gäller medicinska hinder mot avvisning, tycks partiernas förslag till och med vara hårdare än den nya utlänningslag som träder i kraft den 1 april 2006, enligt rådet.

Sven Brus (kd) vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott är inte förvånad över Lagrådets synpunkter.

– Det var väntat. Frågan har skötts så klantigt, tragiskt och ovärdigt. I jämförelse var vårt gemensamma fempartiförslag om amnesti ett under av klarhet och stringens, säger han.

Miljöpartiets Gustav Fridolin tror dock fortfarande på ikraftträdande den 7 november.

– Det är de rättsvårdande myndigheternas uppgift att påpeka det och lyfta ett varningens finger. Men det får vägas mot politiska och mänskliga aspekter, säger han.

Uppgörelsen om flyktingpolitiken

TT