Nyheter

37 år - och pensionär

NYHETER

Rekordmånga unga slås ut från arbetslivet

Var femte ny pensionär är under 40 år.

Ökningen av unga som slås ut från arbetslivet sker lavinartat.

Samhällets kostnad - en halv miljard i månaden.

Färsk statistik som Försäkringskassan tagit fram åt Aftonbladet visar:

nDet finns 68000 förtidspensionärer mellan 20 och 40 år i Sverige i dag. Det är något fler än invånarna i Kalmar.

nDe flesta är kvinnor, där sker också den största ökningen. Mest utsatta är kvinnor mellan 30 och 40 år i låglöneyrken.

nHittills i år har samhället ersatt de unga förtidspensionärerna med 2,5 miljarder kronor.

Inga vill anställa

Tanken med dagens system för förtidspension är att den ska kunna omprövas. Sjuka ska kunna prova på att arbeta utan att riskera indragen ersättning.

- Men i praktiken är inte många arbetsgivare intresserade av att anställa en person som varit förtidspensionerad några år, säger Hans Olsson, utredningssekreterare i regeringens socialförsäkringsutredning.

Och därmed är risken stor att de unga som stämplats som odugliga på arbetsmarknaden aldrig återkommer i arbete.

Försörjningsbördan för samhället riskerar att bli enorm.

Prislappen landar på svindlande 700 miljarder innan landets halva miljon förtidspensionärer når 65 år och går i ålderspension. En summa som är lika stor som hela den samlade svenska statsbudgeten.

"Kraven ökar"

Att allt fler unga återfinns i statistiken är särskilt allvarligt. En 35-åring som förtidspensioneras kan kosta samhället fem miljoner kronor fram till pensionsdagen.

Varför just de unga slås ut är det ingen som vet säkert.

- Kraven på människor har ökat, både på arbetsmarknaden och i det privata livet, säger professor Staffan Marklund på Arbetslivsinstitutet.

Under 90-talet gjordes stora nedskärningar där den kvinnodominerade offentliga sektorn drabbades särskilt hårt.

- Kafferasterna och tiden för att återhämta sig har nästan försvunnit, säger Hans Olsson, utredningssekreterare i Socialförsäkringsutredningen.

Andra förklaringar till de många förtidspensioneringarna kan vara hög arbetslöshet, bristfällig rehabilitering och missbruk.

Läs mer:

Anette Holmqvist

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, solskydd och skönhet - handla allt inför sommaren hos MEDS här.

MEDS

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter