Expert: Dubbellivet hjälpte Niklas fortsätta

NYHETER

Men nu kommer misstänkte Hagamannen att tvingas leva sig in i sina offers känslor

Ett självförakt som ständigt växer, ett inre kaos som bara kan döljas av ett oklanderligt yttre.

När allt brister och de tvingas berätta blir det en lättnad.

Så beskriver experten hur sexbrottslingar som Niklas Lindgren fungerar.

Hagamannen har lyckats dölja sina brott och leva ett vanligt, till synes anpassat liv.

Det beteendet hjälper sexbrottslingen att dölja sina mörka sidor.

- Inte så ovanligt men det unika här är att han kunnat dölja det så länge, säger Elisabeth Kwarnmark, psykoterapeut och expert på behandlingt av sexualbrottslingar.

- Människan har en oerhörd fömåga att förneka och hålla undan sådana här sidor. Men det betyder inte att han glömt vad han gjort.

Intimitetsbrister

Elisabeth Kwarnmark arbetar terapeutiskt med att behandla sexbrottslingar på Skogomeanstalten. Alla dömda sexbrottslingar får behandling för att minimera riskerna för återfall när de kommer ut.

Hur kunde Niklas Lindgren klara dubbellivet så länge?

- Det kan jag bara spekulera i men det måste ha varit oerhört påfrestande.

- Men just det faktum att han levde ett så skötsamt liv på ytan kan ha hjälpt honom att tänka tankar som ”det kan inte vara så farligt det jag gjort”.

Känner han ånger idag?

- Just nu tror jag inte han klarar av att visa någon ånger.

- Sexbrottslingar lider av intimitetsbrister, de har svårt att uttrycka känslor och behov. Samtidigt bär de oerhört mycket inom sig och har krav på sig att berätta.

Även Niklas Lindgren kommer att få genomgå behandlingen som i ett skede också innebär att den dömde får skriva ett brev till sitt offer där han tar på sig ansvaret för sina handlingar.

Brevet skickas dock inte iväg. Sedan ska förövaren svara på brevet och då göra det utifrån offrets upplevelse av övergreppet. Förövaren ska sätta sig in i offrets upplevelse.

Tvingas ta ansvar

Elisabeth Kwarnmark beskriver att det brukar vara oerhört svårt för den dömde sexbrottslingen när terapin kommer till den punkt där man ska behandla själva den brottsliga händelsen.

- Niklas Lindgren kommer successivt att få tillgång till sin ånger, säger hon.

Enligt rättsläkarundersökningen är han frisk. Att en människa som begår så bestialiska handlingar inte anses vara sjuk förvånar många.

Är rättspsykiatrin inte med sin tid eftersom man friskförklarar en person som begått sådana här brott?

- För att vara sjuk i rättspsykiatrisk mening krävs starka kritertier. Man måste ha hallucinationer, vantolka verkligheten och ha en mycket störd personlighet.

Tidigare fanns ett begrepp om ett tillstånd, ”jämställt med sjukdom”, som kunde användas i sådana här brottsfall. Men lagen ändrades 1992 och det togs bort.

- För mig finns det något positivt i det, man tvingas ta ansvar för sina känslor och handlingar, säger Elisabeth Kwarnmark.

Simone Söderhjelm