Mjölkkrisen drabbar Sverige

NYHETER

Sveriges mjölkbönder kan drabbas hårt av den muslimska bojkotten mot dansk-svenska Arla Foods varor.

– Blir det långvarigt kan det få väldiga konsekvenser, säger presschefen Katarina Malmström.

Sänkta priser

Arla Foods ägs av 10?000 svenska och danska mjölkbönder, som drabbas ekonomiskt.

Samtidigt kan ett växande mjölkberg leda till sänkta mjölkpriser. På grund av inställda leveranser till Nordafrika och Mellanöstern producerar Arla just nu 160?000 liter mjölk för mycket – varje dag.

I dag möts företagets styrelse för att diskutera krisen.

Irene Beertema