Svenskars tänder allt sämre

NYHETER

Avstår tandläkaren av ekonomiska skäl

Varannan låginkomsttagare har inte råd att gå till tandläkaren.

Det visar en ny undersökning gjord av Statistiska centralbyrån.

- Undersökningen visar att problemet är mycket stort idag, säger Ylva Johansson, vårdminister. 

Foto: Allt färre har råd att gå till tandläkaren.

Varannan låginkomsttagare har inte råd att gå till tandläkaren. Bland de yngre är gruppen som skippar tandläkarbesöken ännu större, enligt en undersökning gjord av Statistiska centralbyrån för Folkhälsoinstitutet.

Enkäten presenteras på Dagens Nyheters debattsida.

Den genomfördes i år och förra året och har besvarats av mellan 30 000 och 40 000 personer. Den visar att också de som inte anser sig ha råd att sköta sina tänder blir allt fler.

Dyr reform

Vårdminister Ylva Johansson har tandvården som sitt ansvarsområde.

- Jag ser mycket allvarligt på det här, att människor avstår från att gå till tandläkaren av ekonomiska skäl, säger hon till aftonbladet.se.

65 000 läsare av aftonbladet.se ansåg i en omröstning att det är valets fjärde viktigaste fråga.

- Det förvånar mig inte. Det är också frågan som fått allra mest motioner till partikongressen, med prioritet för dem mellan 20 och 65 år.

- Jag hoppas och tror att kongressen kommer att ta ställning för en ny tandvårdsreform. Men det är en stor och dyr reform om den inte bara ska skrapa på ytan, så vi måste se över hur vi kan göra den.

- 2007 tror jag vi kan börja processen.

Ylva Johansson har också sett Uppdrag gransknings program i Svt om de stora variationerna i prissättning på tandimplantat i Sverige och bonusen till privattändläkarna från implantattillverkarna.

Hon säger att hon inom kort kommer att kalla till sig de som har med saken att göra, privattandläkarna, försäkringskassan, tillverkarna av implantat och kommuner och landsting för att informera sig om bakgrunden.

Risk för hjärtinfarkt

Enligt folkhälsoinstitutet är risken för dålig tandhälsa sex gånger större bland människor med låg inkomst än bland dem med god ekonomi.

Författarna till undersökningen skriver att dålig tandhälsa kan orsaka infektioner som i sin tur kan påverka inflammationer och blodfetter. I förlängningen ökar det risken för hjärtinfarkt.

Med utgångspunkt från frågor om den svarandes ekonomi och tandstatus frågade SCB om behovet av att söka tandvård.

Frågan löd: "Har du under de senaste tre månaderna ansett dig vara i behov av tandläkarvård men ändå avstått från att söka vård?".

Har inte råd

Även bland de med god ekonomi avstår människor från att gå till tandläkaren av ekonomiska skäl.

Men analysen av svaren visade, liksom en liknande tidigare undersökning, att det fanns många fler bland de fattiga som väljer bort tandläkaren.

Dessutom har alla siffror ökat sedan 2004.

Ännu fler fattiga har dåliga tänder och fler i den gruppen avstår från att tandläkarbesöken.

Och de gör det för att de inte har råd.

"Ekonomin är den starkaste orsaken till att avstå från att söka tandläkarvård trots att behov föreligger", skriver artikelförfattarna Sarah Wamala, Gunnel Boström, Johanna Ahnquist, alla på Statens folkhälsoinstitut, på DN Debatt.

Simone Söderhjelm, TT