Skarp kritik efter flygtillbud

NYHETER

Haverikommissionen: ”Orsakades av brister i rutinerna”

I sista stund upptäckte piloterna i SAS-planet att något var fel.

Nosen gick till väders på tok för tidigt i starten och planet höll på att lyfta av sig själv - utan att piloterna gjort något.

Nu kommer kritiken mot SAS för allvarliga brister i rutinerna. Vid den berörda ledningscentralen på Arlanda, CLC, uppmärksammade heller inte ett varningsmeddelande. Befattningshavaren som hanterade flygplanet hade varit i tjänst i 13 timmar.

Händelsen inträffade på en chartrad Boeing 737 på resa från Salzburg till Göteborg och Stockholm. Ombord vid starten i Salzburg fanns 180 passagerare, och planet var nästan fullt. I Göteborg gick dock 59 passagerare av och de resterande 121 satt kvar – samtliga satt längst bak i planet.

På grund av brister i rutiner och datasystem fick piloterna felaktig information om passagerarnas placering, vilket fick till följd att planets tyngdpunkt befann sig långt bakom det område där den ska ligga, beskriver Haverikommissionen i sin rapport om händelsen.

Reste sig självt

När planet sköt fart på startbanan och skulle lyfta mot Stockholm, gjorde den felaktiga tyngdfördelningen att planet reste sig av sig självt, långt innan det uppnått den hastighet som behövs för att det ska kunna lyfta.

När piloterna upptäckte vad som höll på att ske avbröt de starten och händelsen avlöpte utan skador på vare sig passagerare eller flygplan.

Men haverikommissionen, som under nästan två års tid utrett vad som orsakade tillbudet, konstaterar allvarliga brister i rutinerna:

Markuppehållet blev längre än planerat bland annat på grund av problem med tankningen, och stämningen blev irriterad.

Felaktigt lastbesked

Men vad som är allvarligare är att på lastbeskedet som befälhavaren fick strax före start så stod det att passagerarna var jämnt fördelade i karbinen. Problemet var att lastbeskedet, på grund av brister i datasystemen, var baserad på felaktiga uppgifter. Denna felaktighet syntes bara som ett diskret meddelande på en printer i ledningscentralen CLC på Arlanda, men uppmärksammades inte av ansvarig personal.

Haverikommissionen konstaterar dels att det inte fanns någon instruktion att bevaka just denna typ av meddelanden. Dels hade befattningshavaren ifråga varit i tjänst i cirka 13 timmar, vilket kan ha minskat hans uppmärksamhet.

Robert Triches