Östros i storbråk med EU-kommissionär

NYHETER

Hotar blockera tjänstedirektivet

Bryssel

Näringsminister Thomas Östros har inlett ett storbråk med EU-kommissionären Charlie McCreevy.

Östros hotar att blockera arbetet med tjänstedirektivet sedan McCreevy sagt att kommissionen ska argumentera mot Sverige i fallet med det lettiska byggföretaget Laval.

- Det handlar om den fria rörligheten, och det finns även frågor kring utstationeringsdirektivet, sade McCreevy när han var i Stockholm på onsdagen. Och han svarade ja på frågan om kommissionen kommer att argumentera mot fackförbundet Byggnads i EU:s domstol.

Det lettiska företaget gick i konkurs sedan svenska fackföreningar satt dess bygge i blockad. Byggnads begärde svenska kollektivavtal, företaget hade lettiskt avtal.

Kommissionen undrar bland annat, enligt en talesman för McCreevy, varför ett lettiskt kollektivavtal skulle anses mindre värt än ett svenskt.

Laval har anmält ärendet till domstolen och den svenska Arbetsdomstolen har begärt ett förhandsutlåtande från domstolen i Luxemburg i sin handläggning av tvisten.

Östros i taket

Thomas Östros har gått i taket efter McCreevys besök. I ett skarpt formulerat brev till McCreevy uttrycker han bestörtning över kommissionärens uttalanden, som Östros hörde den stund de sades.

Östros skriver att det är domstolens sak att avgöra om EU-lag har brutits.

"Men att höra att kommissionen står bakom ett utfall mot en medlemsstat som har reglerat sin arbetsmarknad på ett annat sätt än de flesta andra medlemsländer, men där syftet och målet är detsamma, är helt oacceptabelt", skriver Östros och hoppas att det var ett misstag och förväntar sig att det var McCreevys personliga, inte kommissionens, åsikt.

Om det är kommissionens linje så lär många medlemsländer bli oroade och få svårt att förklara vad europeiskt samarbete handlar om, fortsätter Östros och tillägger:

"Det kommer också att påverka den svenska regeringens möjlighet att arbeta konstruktivt tillsammans med kommissionen om tjänstedirektivet".

Så flexibel

Näringsministern framhåller att den svenska arbetsmarknaden är en av de mest flexibla i EU och att den svenska modellen inte i något avseende diskriminerar eller hindrar tjänsteföretag som vill till Sverige. Den nya överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare om hur utländska företag ska hantera kollektivavtal är ett ytterligare ett bevis för flexibilitet, skriver han.

Även TCO och Europafacket har reagerat över McCreevy. Europafackets generalsekreterare John Monks undrar i ett brev till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso om kommissionen vill angripa kollektivavtalssystem och rätten till konfliktåtgärder.

I arbetet med EU:s direktiv för friare handel med tjänster ligger regeringen på för att konflikträtten inte ska få röras och att reglerna för arbetarskydd och hälsa ska följa villkoren i landet där jobbet utförs.

Lars Larsson/TT