Shakespeares pjäser en politikers verk?

NYHETER

Ny forskning pekar ut släkting som författare

Frågan har ställts förr. Var det verkligen William Shakespeare som skrev sina verk själv?

Ny forskning, som Svenska Dagbladet tagit del av, visar att verken kan ha skrivits av en samtida politiker vid det engelska hovet.

Forskningen har länge ställt sig frågande till hur den obereste och lågutbildade Shakespeare kunnat skriva om politiska och geografiska förhållanden han rimligtvis inte kunnat ha någon kunskap om.

"The truth will out" är en ny bok av Shakespeareforskaren Brenda James och historikern William Rubinstein.

Där förs ett helt nytt namn fram som möjlig författare till verken: Sir Henry Neville, politiker och släkting till William Shakespeare.

Forskarna för fram en rad argument. Främst är pjäsernas politiska och geografiska innehåll en avspegling av Nevilles egna resor i Europa, skriver Svenska Dagbladet.

"Lika för lika", till exempel, utspelar sig i Wien som Neville besökte 1580. Pjäsen innehåller idéer han diskuterat med kalvinistiska filosofer där.

"Romeo och Julia", "Köpmannen i Venedig", "Så tuktas en argbigga" och "Två gentlemän från Verona" utspelas alla i norra Italien - som Neville besökte under åren 1581-82.

Exemplen staplas på hög. Bokens författare tror att Neville överlät äran till Shakespeare för att han inte kunde kosta på sig att bli identifierad som författare till pjäser med så känsligt politiskt innehåll som exempelvis Richard II.

Jens Möller