SSU Malmö PO-anmäler Kvällsposten efter granskning

avJosefin Silverberg

SSU Malmö anmäler Kvällsposten till Allmänhetens pressombudsman efter tidningens granskning av dem och menar att de brutit mot pressetiska regler.

”Vi menar att Kvällsposten genom sina många överdrifter, glidningar och utelämnande av viktig information/citat fabricerat en bild av oss som inte stämmer med verkligheten och stämplat SSU i Malmö som extremister” skriver SSU Malmö i anmälan.

SSU Skåne genomgår en djup kris och uppmanas av förbundsledningen att lösa problemen för att inte riskera att deras bidrag stryps. Kvällsposten har i en rad artiklar rapporterat om personer inom förbundet som kritiseras internt. Det har bland annat handlat om personer som pekas ut som islamistiska och homofoba.

Nu anmäler SSU Malmö en rad artiklar i Kvällspostens granskning till pressombudsmannen. I anmälan skriver distriktet att:

”God journalistik ska, i vår mening, belägga påståenden, särskilt sådana som kan anses vara kontroversiella, med flera av varandra oberoende källor. Särskilt viktigt i det här sammanhanget, menar vi att det är, när reportern vet och har rapporterat att det finns en djup en konflikt mellan olika grupperingar i SSU”.

”Har försökt agera korrekt”

Representanter för SSU Malmö skriver att de förstår att det finns ett ”genuint nyhetsvärde i att SSU Skåne, Sveriges största SSU-distrikt för Sveriges största parti, befinner sig i en kris och dras med en intern falangstrid” men anser att Kvällsposten brutit mot paragraf 1, 2, 3, 5 och 13 i det pressetiska regelverket.

Visst är felaktigheter begångna från SSU:s sida. Vi har efter vår bästa förmåga
försökt agera och hantera dessa korrekt. Dessvärre är bilden av oss i SSU Malmö som homofoba islamister satt och spridd till väldigt många. Inget kunde vara mer fel. Vi anser att det vilar ett tungt ansvar på Kvällsposten för tidningens felaktiga, ensidiga och överdrivna inslag i tidningens rapportering om SSU. Vi vet vilka vi är och vi kommer fortsätta kämpa för det vi tror på.”

ARTIKELN HANDLAR OM

SSU

Malmö

Skåne

AB Voice