Får inte angripa marktrupper

Så ska den svenska styrka agera

Den svenska insatsen i Libyen är begränsad. Gripen-planen ska endast bidra till att upprätthålla flygförbudszonen. Det innebär att de får gå till attack mot den libyska regimens stridsflygplan. Men de ska inte attackera markmål för att skydda civila,

Andra får ingripa

Om svenska piloter ser attacker mot civila på marken, då är det andra länders stridsflyg som får ingripa.

Men om marktrupper går till attack mot de svenska flygplanen, då har de rätt att försvara sig.

Om det innebär att planen kommer att vara fullt utrustade, det kunde statsminister Fredrik Reinfeldt (M) inte svara på i dag när han presenterade den svenska insatsen.

Tre delar

Natoinsatsen är indelad i tre delar:

Att upprätthålla flygförbudszonen

Att upprätthålla vapenembargot

Att skydda civila på marken.

Sverige kommer endast att delta i den förstnämnda av delarna. Fredrik Reinfeldt sa i dag att han tror att fler europeiska länder kommer att göra samma sak.

Det sägs att Muammar Gaddafi inte har något flygvapen kvar. Om det bara är Gaddafis flygplan de svenska trupperna ska angripa, varför ska vi då utsätta svenska piloter för risker i Libyen?

– Flygförbudszonen är ju ett sätt att säkra att om det skulle finnas bestående flygkapacitet att den inte kan användas ånyo mot civila oskyldiga. Det är viktigt att vi både nu och framöver kan säkerställa det, säger Fredrik Reinfeldt till Aftonbladet.

Sveriges engagemang omfattar åtta JAS-plan. Men fler plan kan flygas ner till Medelhavsområdet, då både plan och personal kan behöva rotera och bytas ut.

Publisert: