Advokaten: Pirat- domaren var jävig

Pirate Bay-domen måste rivas upp, hävdar försvaret som nu skickat en ny ilsken rapport om domarens påstådda jäv till hovrätten.

– Den unga generationens förtroende för rättssystemet står på spel, säger advokaten.

Pirate Bay-rättegången i våras ledde till att fyra män dömdes till ett års fängelse och 30 miljoner kronor i böter. Efter domen har domaren Tomas Norström fått hård kritik för att han varit medlem i flera föreningar med anknytning till upphovsrätt. Det är ett av skälen till att domen bör rivas upp och förhandlingen skickas tillbaka till tingsrätten, hävdar nu advokaten Per E Samuelsson i en ny inlaga till Svea hovrätt. Hovrätten arbetar redan med en prövning av det eventuella jävet.

Kritik mot lottning

Samuelsson tar upp ett nytt argument och hävdar att lottningen av vilken domare som skulle få målet i tingsrätten inte gick rätt till. Huvudregeln är målen ska lottas fritt. Till en början lottades målet på en annan avdelning men ändå fick Norström hand om målet.

– Jag vill inte säga att lottningen har varit riggad. Men målet har tilldelats Norström huvudsakligen därför att han har uppfattats som expert på upphovsrätt. Det väcker frågor eftersom det här i grunden är ett brottmål, säger Samuelsson till TT

Samuelsson pekar också i inlagan på att domaren självmant borde talat om att han har kopplingar till de kritiserade föreningarna och att föreningarna tagit klar ställning för upphovsrätten. Norström uppfattade dock inte sig själv som jävig.

Men den sammantagna bilden visar att Norström har en förutfattad mening i precis den fråga som han har att handlägga, anser Samuelsson. Och Norström borde också talat om i förväg att han haft koppling till föreningarna.

Mister förtroende

– Jag har svårt att frigöra mig från tanken att orsaken till han förtigit det är att han haft för avsikt att använda sin förutfattade mening i målet. Jag darrar inte på manschetten när jag säger att det här är jäv, säger Samuelsson.

Samuelsson är också orolig för att förtroendet för rättssystemet ska urholkas om Norström inte bedöms som jävig. En jävsprövning ska inte utgå från vad domaren själv tycker utan från vad omgivningen tycker.

– Som jag uppfattar det är det en mycket stor majoritet av den unga generationen som tycker att det är rena rama farsen som nu pågår. Jag håller det för uteslutet att hovrätten tar på sitt ansvar att säga att så här får det gå till i Sverige, säger Samuelsson.

Antipiratbyrån jurist Henrik Pontén vill inte kommentera försvarets nya synpunkter.

– Det här ska nu prövas i hovrätten och vi avvaktar den prövningen, säger Pontén till TT.

TT

Publisert: