”Nu kan Reinfeldt åka till Washington med stål i blicken”

Av: Sofia Ström

Publicerad:
Uppdaterad:

Lena Mellin om klimatfinansieringen

EU-ledarna har efter många turer kommit överens om en finansieringsplan för klimatåtgärder i den fattiga delen av världen.

– Det har varit väldigt knivigt. Det är en fjäder i hatten för Fredrik Reinfeldt att han har lyckats ena ledarna kring det här, säger Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin.

Målet är att nå en överenskommelse vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december framstår nu som rimligt. En av de stora frågorna i de globala klimatförhandlingarna är hur u-ländernas utsläppsminskningar ska finansieras.

I dag enades EU-ledarna kring en plan, och EU:s ordförande Fredrik Reinfeldt höll i taktpinnen.

– Det innebär att Reinfeldt nu kan åka till Washington med stål i blick och träffa Obama och José Manuel Barroso på tisdag. Nu har han ett skelett till en finansieringsplan med sig, säger Mellin.

Svåra förhandlingar

– Samma sak vid det årliga EU-Kina-mötet i slutet av november, Reinfeldt kan arbeta med råg i ryggen fram till mötet i Köpenhamn – EU är en storspelare i världspolitiken, säger Mellin.

Förhandlingarna om klimatfinansieringen har varit svajiga. Senast på Ekofin-mötet i Luxemburg förra veckan, där finansministrarna deltog, strandade finansieringsförhandlingarna.

– Det har framförallt varit Tyskland som kastat grus i maskineriet och som inte vill pytsa in pengar.

Reinfeldt lovade i dag också ospecificierade eftergifter för de knorrande medlemsstaterna från Central- och Östeuropa.

"Mycket pengar"

Hur lyckades Reinfeldt ena ledarna?

– Han är oerhört grundlig, det är en väg till framgång, säger Mellin.

EU har kommit fram till att klimatåtgärder i den fattiga delen av världen kan kosta 100 miljarder euro per år från år 2020. EU lovar att åta sig "en skälig del" av den summan.

– Det är oerhört mycket pengar, säger Mellin.

– Men det är fortfarande en väldigt lång väg kvar till de svenska hushållskassorna.

Publicerad: