Publicerad:
Uppdaterad:

Docent anmäler regeringskansliet

Publicerad:
Uppdaterad:

Anser att kansliets engelska e-postadresser bryter mot lagen

Regeringskansliet bryter mot den nya språklagen genom att använda engelska e-postadresser, enligt tidigare chefen för språkrådet Olle Josephson som anmält kansliet till justitieombudsmannen (JO).

– Det här är en enkel liten skitfråga med stort symbolvärde.

Olle Josephson, docent i nordiska språk på Stockholms universitet.
Foto: Foto: SCANPIX
Olle Josephson, docent i nordiska språk på Stockholms universitet.

Olle Josephson, numera docent i nordiska språk på Stockholms universitet, ser adresserna som ett politiskt problem.

– Det är en markering att Sverige inte ska styras på svenska, utan på engelska. Man ska kontakta regeringstjänstemän på engelska, och det är en otroligt kraftig symbolmarkering som strider mot lagen, säger Josephson.

För snart en månad sedan, den 1 juli, infördes för första gången en språklag som bland annat föreskriver att det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.

Prövar lagen

– Syftet med språklagen är att slå vakt om ett mångspråkigt Sverige med svenska som huvudspråk och syftet med min JO-anmälan är att pröva hur starkt det här redskapet är, säger Josephson och fortsätter:

– Om inte JO uttalar att regeringen måste ändra på det här och om regeringen inte ändrar på det måste man nästan dra slutsatsen att det är en skenlagstiftning.

I sin anmälan skriver Josephson att det måhända kan vara motiverat med en engelskspråkig adress, men frågar sig samtidigt om socialdepartementet.se skulle vara svårare att förstå än social.ministry.se.

Regeringskansliets informationschef Mari Ternbo förklarar att när e-postadresserna infördes för drygt tio år sedan gjordes bedömningen att de skulle användas huvudsakligen i utländska kontakter. Inom Sverige skulle andra mer traditionella kommunikationsmedel användas.

Äventyrar inget

– Sedan har utvecklingen visat sig bli helt annorlunda, konstaterar hon och berättar att frågan är under beredning sedan i höstas.

Oavsett vad beredningen leder fram till kommer ingenting att hända i år.

– Just nu är Sverige ordförandeland i EU och vi gör inga förändringar eftersom vi inte vill äventyra någonting, varken tekniskt eller relationsmässigt, genom att ändra e-postadresser under den här viktiga perioden.

Även Stockholms stad har JO-anmälts av en privatperson och nätverket Språkförsvaret för brott mot språklagen. Privatpersonen skriver att "det är ingen fråga om att närma sig Europa och världen utan helt enkelt ett utarmande av det svenska språket och en smyganglifiering av Stockholm".

TT

Publicerad:
Publicerad: