Jordbävningen i Haiti

Så ska de bygga upp Haiti igen

Av: 

Johanna Klaasen

NYHETER

Världen samlar kraft för att hjälpa jordbävningens offer.

Upp till 200 000 människor kan ha dött – långt fler är skadade och hemlösa.

FN vädjar om 3,8 miljarder från världens regeringar och Sverige har avsatt 133 miljoner kronor.

– Det här är en av de största utmaningarna världen stått inför eftersom landet saknar allt, säger Conny Sjöberg, informations- och insamlingsansvarig på Läkarmissionen.

1. Vad behöver Haiti nu och framöver?

2. Vad gör ni nu och längre fram?

3. Vad kommer ni att skicka i form av personal och material?

SOS-Barnbyar

1. SOS-Barnbyar har lagt en plan i tre faser. I förlängningen kommer SOS-Barnbyar att vara med att hjälpa till vid återuppbyggnad av hem, hjälpa communities att återuppbygga infrastruktur såsom skolor, renovera och återuppbygga våra egna fastigheter/byggnader.

2. Vårt primära mål är att kunna hjälpa till att återförena barn med sina familjer. Att se till att barn har en trygg plats att vara på under väntetiden. Vi hjälper också familjer i närområdet med mat, kläder, rent vatten, medicin, med mera.

3. Vi kommer att sätta upp tillfälligt boende för familjer som förlorat sina hem. Barn som förlorat vuxen anhörig får tillfälligt boende i våra barnbyar. Det vi skickar i form av material är förutom det som nämns ovan vattenreningstabletter, mjölk, babymat, material till shelters.

FN

1. I fas ett behövs akuta sjukinsatser. I fas två behövs rehabilitering av människor som är skadade och i fas tre behövs uppbyggnad av skolor, sjukhus, dagis, bostäder och så vidare.

2. FN:s mission i Haiti, MINUSTAH, har sedan i tisdags arbetat med att gräva fram människor som har hamnat under rasmassorna. Ett kinesiskt, ett franskt och två amerikanska räddningslag har anlänt och ytterligare ett antal länder väntas skicka personal och material.

3. FN har skickat 86 ton energikex som räcker till 30?000 människor under en vecka, vattenreningstabletter, vätskeersättning, tält, filtar, tält och bensindunkar, utrustning och mediciner till gravida kvinnor, grundläggande hygienartiklar. Har också skickat satellitsändare och en basstation för att återställa kommunikationsmöjligheterna och kompletterar med sändare med bredbandsteknik.

Läkare utan gränser

1. Specialistvård i form av kirurger, ortopeder, njurspecialister, sjuksköterskor. Behandling av benbrott, skärskador, brännskador och så kallade kraschsyndrom. Även psykologer behövs för att hjälpa människor att bearbeta traumat. Specialister ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.

2. 70 hjälparbetare från Läkare utan gränsers olika internationella sektioner på väg. Minst 1?500 patienter har hittills behandlats av Läkare utan gränser. Ett flygplan med 40 ton förnödenheter och ett uppblåsbart sjukhus har skickats.

3. Läkemedel, vätska för intravenös behandling, kirurgiska instrument, medicinsk teknik och material för omläggningar, gipsningar, operationskläder. Även ”non food items” det vill säga filtar, spannar, köks­utrustning, vattenreningsmaterial.

Röda Korset

1. Vatten, tak över huvudet, hälsoinsatser, psykosocialt stöd.

2. I första fasen handlar det om att rädda liv. Längre fram om hälsokampanjer, hantering av döda kroppar, återförening av familjer, kontantstöd till människor, psykosocialt stöd.

3. ”Non-food items”: Hygienartiklar såsom tvål och tandkräm. Köksartiklar som vattenbehållare och kastruller. Myggnät, enklare tak över huvudet, ett kit med presenningar, hacka, spade, spik så att man själv kan bygga ett skydd. Katastrof­utrustning för vatten och sanitet. Längre fram skickas kritor, dock­teater och liknande till barnen.

Lions

1. Hjälp med akut räddningsarbete, mat, vatten, medicin, sjukvård, filtar, tak över huvudet etcetera.

2. Initialt har Lions genom LCIF gett ett katastrofbidrag på 50?000 dollar. Sedan har Sveriges Lions beslutat att skänka tält via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sedan samlar Lions i Sverige, liksom Lions i många länder, inte minst i USA och grannländerna till Haiti, in pengar och bidrar ur egen ficka till hjälp till Haiti. Många kommer också att gå ut i helgen och samla in från allmänheten.

3. Tälten och, eventuellt personal med kompetens inom brand och sjukvård.

Hoppets stjärna

1. Akutvård för att behandla benbrott, sårskador, klämskador och så vidare.

2. Hjälpa till att ordna mat, vatten, tak över huvudet till de drabbade. Även att lokalisera människor och evakuera dem från huvud­staden.

3. Läkare och sjuksköterskor. En katastrofchef är redan på plats för att förbereda arbetet. Skickar också gips, antibiotika, förbands­material, smärtstillande, skenor, kläder. Pedagogiska leksaker skickas längre fram.

Läkarmissionen

1. Enkel medicinsk vård till skadade och traumatiserade människor.

2. Ett sjukvårdsteam är redan på plats. Vi kommer att jobba kvar länge, minst ett par års tid. De som överlevt måste få hjälp att hitta till­baka till livet.

3. Mat, filtar, temporary shelter som tält eller presenningar. Längre fram kommer vi också skicka byggnadsmaterial.

Unicef

1. Hjälp att rädda människor från rasmassorna. Hjälp med att hålla barnen friska.

2. Tillsammans med andra organisationer samordnas hjälpinsatsen. Förnödenheter har landat, bland annat vattenreningstabletter, tält, filtar och så vidare.

3. Vi har personal på plats men kommer att skicka fler. Bland annat personal inriktad på logistik, hälsofrågor samt personal som kan jobba med rehabilitering av barnen. Vi har också skickat vattenreningstabletter, vattentankar, medicin, vätskeersättning, mat, tält, presenningar, filtar. Längre fram: ”School in a box” – skrivböcker, pennor, svart tavla. ”Rekreationskit”, fotbollar, kritor, pennor, klossar.

Plan Sverige

1. I en katastrof är det barnen som drabbas hårdast. De barn som överlevt katastrofen har ofta fått hela sin trygghet raserad. Många förlorar sina anhöriga och blir hemlösa, vilket även medför en ökad risk för övergrepp och exploatering som till exempel trafficking och prostitution.

2. I första skedet handlar det om att bidra med rent vatten, mat, hygienartiklar, tak över huvudet liksom skydd av barn med anledning av deras extra utsatthet i katastrofen. Senare kan det handla om att sätta upp provisoriska skolor och även mötesplatser där barn kan leka med varandra.

3. Plan Haiti har 143 medarbetare som är igång och arbetar aktivt med katastrofarbete (rent vatten, mat, hygienartiklar, tak över huvudet, skydd av barn) där även koordinering av insatser, logistik och kommunikation ingår.

Rädda barnen

1. Hjälp för att folk inte ska svälta. Boende för folk, först i läger där man kan koncentrera hjälpen för att nå så många som möjligt. Där kan man också ordna med verksamhet för barn – skola, lek, men framför allt skyddsåtgärder (registrera barn som skilts från sina familjer och spåra familjer).

2. Vi får in en lastbil med mat, vatten och hygienkit från Dominikanska republiken i dag. I går kunde två sjukhus få medicin och sjukvårdsmaterial från Rädda Barnen de spontana läger som finns sätter vi upp organiserad verksamhet för barn. I dag landar också ett annat plan med personal och medicin.

3. Från Sverige skickas bara personal. Det material som behövs kommer från närområden för att inte behöva betala för långa transporter. Från Sverige är det pengar och personal med erfarenhet som behövs.

ANNONS EXTERN LÄNK

Kvällens hetaste match på Oddset: Italien–Wales i EM. Den som vet mest vinner mest. Till Oddset. | Spel från AB Svenska Spel. Åldersgräns 18 år. Stodlinjen.se

Svenska Spel

Så kan du hjälpa de drabbade:

Röda korset PG: 900800-4. Du kan även sms:a AKUT till 72900 och skänka 50 kronor (som debiteras på din telefonräkning) eller sätta in valfritt belopp på plusgiro 900800-4 eller bankgiro 900-8004. Märk talongen med "Haiti".

Rädda barnen PG 902003-3 eller skicka sms 10KATASTROF (10 kr), KATASTROF (50 kr) till 72950.

Hoppets stjärna PG: 900253 - 6 eller sms STAR till 72930 och bidra med 100 kronor.

Läkare utan gränser PG: 90 06 03-2, Bankgiro: 900603-2, SMS:a ordet LIV till 72990 (50 kr).

Unicef Ge 50 kr – SMSa ”haiti” till 72900, sätt in ditt bidrag på postgiro 902001 -7 eller bankgiro 902001-7, märk talongen ”Haiti”.

Svenska kyrkans internationella arbete

Plusgiro 90 01 22-3, Bankgiro 900 122-3. Märk talongen "Haiti" Eller SMS:a "haiti" till 72950 så bidrar du med 50 kronor.

Läkarmissionen Plusgiro: 90 00 21-7 , Bankgiro: 901-7187. Märk talongen ”Haiti". Eller SMS:a Haiti50 till 72930. Du skänker 50 kr till Jordbävningsoffren.

SOS Barnbyar Plusgiro 90 02 29-6 eller Bankgiro 900-2031. Märk talongen "Haiti" eller SMS:a "SOSHAITI" till 72930, så bidrar du med 50 kronor.

Plan Sverige Plusgiro 90 07 31-1 eller Bakgiro 900-7311. Märk talongen "Haiti" eller SMS:a "HAITI" till 72 910 så bidrar du med 50 kronor.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Jordbävningen i Haiti

Haiti