Vad tycker ni om årets vargjakt?

Så tycker partierna om vargjakten

Centerpartiet, Erik A. Eriksson, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott:

JA

– Vi har drivit frågan om licensjakt på varg i många år. Dels för att kunna reglera vargstammen, dels för att få bättre acceptans för vargen. Det var länge sedan vargen jagades, därför har den blivit oskygg och smyger in i byar och nära boskap. En kontrollerad jakt kommer att göra vargen rädd för människan igen. Anledningen till att vi inför licensjakt just nu är att vargstammen överskridit regeringens delmål på 210 vargar. Då är det dags att skjuta av stammen så att nya alfahannar kan vandra in och blanda upp stammen. Den nuvarande stammen har alldeles för hög inavel. Alla våra vargar kommer ursprungligen från tre vargar. Licensjakten är inte ett dråpslag utan en början på något riktigt bra för vargen.

Moderaterna, Bengt-Anders Johansson, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott:

JA

– Det är en utmärkt idé att förvalta en stam som blivit så stor. I synnerhet eftersom det är en inavelsstam. Har du för hög inavelseffekt får du defekter på djur, därför är det viktigt att de inavlade vargarna tas bort innan de får möjlighet att reproducera. Rovdjurstrycket har dessutom blivit för starkt i vissa delar av Sverige. Det går inte att isolera vargen. Man måste kolla på trycket från lo och björn också. Samtidigt som vi propagerar vargjakt vill vi ta in nya vargar utifrån. Allt handar om balans.

Socialdemokraterna, Ann-Kristine Johansson, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott:

JA

– Vi stödjer licensjakten av varg. När regeringen lade fram sitt förslag sade vi ja till det och till att börja jakten nu i vinter.

I flera års tid har vi talat om att börja förvalta stammen när antalet vargar når upp till delmålet på 210 stycken. Jakt är en del av förvaltningen. Jag tycker helgens jakt har fungerat bra.

Folkpartiet, Anita Brodén, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott:

JA

– Vi är för vargjakten eftersom vi vill bevara den biologiska mångfalden. I den ingår en livskraftig och jaktbar vargstam. Det är viktigt att vi inte får den inavel som vi ser ett tecken på i den svenska vargstammen. Därför är det bra att skjuta av och sedan låta nya vargar vandra in från till exempel Ryssland eller Finland. Vi räknar också med att den illegala jakten försvinner när vi legaliserar licensjakt. På det sättet kan vi rädda de nya vargarna från att bli skjutna. Det är olyckligt att det i helgen skjöts en varg för mycket. Vi kanske måste göra en del förändringar.

Miljöpartiet, Tina Ehn, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott:

NEJ

– Vi är mycket kritiska eftersom vi tycker att beståndet är alldeles för litet, även om vi sett en tillväxt på senare år. Den stam som finns är svag och utarmad, därför ska man inte skjuta av den. Vi är inte mot jakt men licensjakt förutsätter en kraftig och frisk vargstam. Det finns inte i Sverige i dag. Därför har vi och många miljöorganisationer kritiserat beslutet. Jag är också kritisk till hur jakten genomförts. När man införde den här jakten skulle man rikta in sig på de svagare individerna. Det undrar jag om man verkligen har hunnit med.

Vänsterpartiet, Wiwi-anne Johansson, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott:

NEJ

– Vi säger definitivt nej till licensjakt på varg. Jag har alldeles nyss lämnat in en interpellation till miljöminister Andreas Carlgren där jag frågar honom på vilken vetenskaplig grund de baserar licensjakten på. Det är helt galet att ge licens till 12000 jägare. Vem kan se vem som skjuter vad och var? Det här har gått helt över styr, precis som vi befarade. Det är en helt urskillningslös jakt. Vi har inte uppnått en gynnsam bevarandestatus för vargen så vitt vi kan se. Enligt EU måste man uppnå en viss mängd och hälsostatus innan man kan börja skjuta av. Det anser inte vi att man gjort.

Kristdemokraterna, Irene Oskarsson, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott:

JA

– Vi är positiva till att vi nu har fått en kontrollerad jakt av varg. Om överskjutning ägt rum kanske vi måste hitta ett modernare sätt att rapportera i stället för att lyfta luren till länsstyrelsen varje timme.

Publisert: