Danskarna rikast – vi först på 17:e plats

Så står sig svenska inkomster och kostnader i en internationell jämförelse

Våra danska grannar tjänar bäst i världen och svenska löner hamnar först på en 17:e plats i en internationell jämförelse. Danskarna jobbar dessutom färre timmar per år – en tröst är att Köpenhamn är dyrare att leva i.

Dyrast staden i världen att leva i är Oslo, enligt en pris- och lönejämförelse mellan 73 städer runt om i världen som den schweiziska banken UBS sammanställt. Köpenhamn hamnar på en tredjeplats, efter Zürich som är världen nästa dyraste stad att bo i.

Danmark har ett av världens högsta skattetryck och när nettolönen räknas fram hamnar den finansiella metropolen Zürich i lönetoppen.

UBS skriver i sin rapport att den genomsnittliga timlönen, före skatt, i Köpenhamn ligger på 235 kronor och i Stockholm på 139 kronor. Efter skatt sjunker lönen i Köpenhamn till 126 kronor och 96 kronor i Stockholm.

Arbetar mest i Kairo

I Zürich är timlönen före skatt 216 kronor och efter skatt 161 kronor. I Oslo är motsvarande siffror 174 kronor och 113 kronor.

En dansk arbetar i genomsnitt 1 658 timmar per år och en svensk arbetar 1 777 timmar under ett år. Mest arbetar en egyptier i Kairo – 2 373 timmar per år, knappt 600 timmar mer än svensken eller 14 fler svenska arbetsveckor under ett år.

UBS har också lagt 122 varor och tjänster i en korg och jämfört kostnaden. I Oslo, dyrast i undersökningen, kostar korgen 23 848 kronor. I Köpenhamn kostar den 22 969 kronor och i Stockholm 18 435 kronor.

Priset för en korg med matvaror är högst i Tokyo, 5 069 kronor. I Norden ligger matpriserna i Stockholm och Helsingborg nära 3 350 kronor. I Köpenhamn kostar matkorgen 3 677 kronor och 3 799 kronor i Oslo.

Dyrast bo i New York

Räknar man in boendekostnaden i kostnadsjämförelsen petas Oslo ned från tronen som världens dyrast stad av New York. Trots att bostadsbubblan sprack i USA är New York fortfarande världens dyraste stad när det kommer till boende. Enligt UBS kostar en hyrestrea med normalstandard i New York 37 270 kronor i månaden. I Stockholm skulle en liknande lägenhet kosta 10 567 kronor.

TT

Publisert: