Undersöks – utan att veta

Studenter tillåts känna i sövda kvinnors underliv

Nedsövda kvinnor gynundersöks av läkarstudenter.

Men de får inte veta något – varken före eller efter.

– Vi kommer att följa upp det här, säger Bo Jacobsson, överläkare vid kvinnokliniken på Östra sjukhuset i Göteborg.

En kvinna med misstänkt livmodercancer remitterades till Östra sjukhuset och sövdes ned för att en läkare skulle kunna undersöka henne under narkos.

– När kvinnan är nedsövd får fyra läkarstudenter gå in i salen och under ansenlig tid palpera, alltså känna med sina fingrar i kvinnans underliv, säger en källa till Aftonbladet.

Informerades inte

Kvinnan ska varken ha informerats före eller efter undersökningen om att studenterna närvarat. Uppgifterna skrevs inte heller in i journalen.

Bo Jacobsson är kursansvarig och fick kännedom om fallet för ett par veckor sedan.

– Enligt vad jag har förstått var det tre ordinarie läkare och två studenter vid tillfället. Studenterna upplevde inte att deras närvaro var förankrad hos patienten, säger han.

Har du ställt ansvarig läkare till svars?

– Det är en av de saker som ligger på min agenda.

Enligt Bo Jacobsson är riktlinjen att patientens godkännande alltid måste inhämtas.

Vanligt fenomen

Men enligt Aftonbladet källa är fenomenet vanligt.

– Det här sker systematiskt. En kvinna som på en vardag mellan 9.00 och 16.00 ska genomgå palpation under narkos på Sahlgrenska eller Östra sjukhuset kommer med mycket stor sannolikhet även att utsättas för gynundersökning av en läkarstudent.

Ian Milsom, chef för kvinnoklinikens universitetsutbildning, säger alla läkare är fullt införstådda med reglerna om att patienten bestämmer – och att det gäller även vid narkos.

– Och de flesta patienter säger ja när de blir tillfrågade om det går bra att läkarstudenter är med.

Undersöks – utan att vetaHar du blivit kränkt hos gynekologen?
Publisert: