De är mest och minst utbildade i regeringen

NYHETER

Maud Olofsson har ingen högre utbildning

Foto: Ola Axman/Lotte Fernvall/Jonas Bilberg
Maud Olofsson och Göran Hägglund har inga högskolepoäng - Cecilia Malmström har många.

Drömmer du om att sitta i regeringen? Då finns det många vägar att gå.

— En utbildning får inte vara så formell att den saknar verklighetsanknytning, säger statsvetarprofessorn Sverker Gustafsson vid Uppsala universitet till TT.

Foto: Aftonbladet
Handelsminister Ewa Björling har forskat på KI.

De svenska ministrarnas utbildningar skiftar rejält. Bland de högst utbildade är handelsminister Ewa Björling (m). Innan hon bestämde sig för att satsa på politiken på heltid, när hon blev riksdagsledamot år 2002, ägnade hon 17 år åt att forska på Karolinska Institutet vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC). Hon har doktorerat och är docent i virologi med fokus på hiv-prevention.

Högre utbildning ska löna sig

Eu-minister Cecilia Malmström (fp) har också doktorerat, hon har en filosofie doktorexamen i statskunskap och en filosofie kandidatexamen från Göteborgs universitet. Hon har även studerar litteratur vid Sorbonne universitet i Paris.

– Det ska löna sig att gå en högre utbildning, sa Cecilia Malmström när hon besökte högskolan i Borås.

En annan välutbildad minister är migrationsminister Tobias Billström (m) som har en filosofie magisterexamen i historia från Lunds universitet och en Master of Philosophy in Historical Studies från universitetet i Cambridge.

Björlin, Malmström och Billström utgör dock undantag i den sittande svenska regeringen.

Låg utbildning överlag

– Sannolikt är svenska ministrars formella utbildning lägre än många andra jämförbara länder, tror statsvetarprofessorn Sverker Gustafsson.

Han menar dock att det inte är något att hetsa upp sig över. För svenska politiker så finns det flera karriärvägar än den akademiska. Man kan bli politiker efter en karriär inom näringslivet eller via fackföreningar och folkrörelser.

Ludvig Beckman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, har studerat kompetensen i Sveriges regeringar mellan 1917 och 2004. Han pekar på att Sverige kan jämföras med Österrike, Norge, Danmark och Island.

– Det är länder som är mer jämlika och där formella utbildningsmeriter inte är lika väsentliga, som i Frankrike och Storbritannien. För en minister handlar det inte bara om att kunna sitt ämne utan också att känna till det politiska spelet, säger han till TT.

Jämför man med USAs nytillträdda regering ligger dock Sverige i lä. President Barack Obama omger sig med en rad skarpa akademiska hjärnor i sitt kabinett. Själv har han juristexamen från elituniversitetet Harvard. De övriga 15 ministrarna och vice president Joe Biden har alla minst en akademisk grundexamen, enligt New York Times sammanställning. Energiministern Steven Chu kan till och med visa upp ett Nobelpris i fysik från 1997.

Outbildade svenskar

Bland de svenska ministrar som inte har någon akademisk utbildning att tala om märks näringslivsminister Maud Olofsson, som inte har någon eftergymnasial utbildning alls och socialminister Göran Hägglund som endast har en "företagsintern utbildning inom finanssektorn".

Vägarna till makten är alltså många – bästa tipset är kanske att plugga det just du brinner för.

Hitta utbildning

Lina Thorén, MiniMedia