Försvarsministern flyr Aftonbladets frågor

Publicerad:

NYHETER

Försvarsminister Peter Hultqvist valde själv att göra vapenfritjänst.

Allra helst ville Sveriges nu mäktigaste försvarspolitiker jobba på dagis.

Men det är inget han vill tala om i dag.

Aftonbladet kan idag redovisar delar av de handlingar som låg till grund för beslutet om att ge Peter Hultqvist vapenfri tjänst. Men när Aftonbladet vill ställa frågor om beslutet flyr ministern, pressekreteraren och säpovakterna in i en väntande bil. Se klippet i Tv-rutan ovanför texten.

För att var en stor försvarsvän är Peter Hultqvist egna militära karriär tämligen kort. Efter att 1978 ha gjort ett kortare och som det verkar tämligen misslyckat försök som skyttesoldat sökte han vapenfritjänst.

Får inte se hela handlingarna

I sin ansökan till Vapenfrinämnden i december 1978 önskar han om att få tjänstgöra på barndaghem, i andra hand på tidningen Värnpliktsnytt. Även Brandkåren finns med på önskelistan.

Mycket av handlingarna från nämnden är fortfarande hemligstämplade. Krigsarkivet har efter att Aftonbladet begärt ut handlingarna varit i kontakt med försvarsministerns stab för att se om handlingarna kunde lämnas ut i sin helhet. Men det önskade inte försvarsministerns stab.

Det skulle krävts ett medgivande från Peter Hultqvist själv för att någon utomstående skulle kunna granska hans dialog med Vapenfrinämnden, nu får vi nöja oss utan full insyn.

Inte heller i vår TV-intervju lämnar han mycket till svar innan han lämnar lokal.

En av de saker som trots allt framgår av handlingarna är en kort notering under punkten ’Ev. fysiska el psykiska besvär. Får enligt egen uppgift lätt benhinneinflammation.’ Ett mycket svagt argument för den som ville slippa att göra lumpen.

Ville inte bära vapen

Det finns, i de uppgifter som Aftonbladet fått ut, inget som tyder på att Peter Hultqvist slapp att bära vapen på grund av fysiska eller psykiska skäl. Snarare verkar det, av handlingarna, som om den nuvarande försvarsminister helt enkelt inte önskade bära vapen.

Själv har han till tidningen Expressen sagt att den vapenvägran inte handlade om någon pacifism. Men i motiveringen från Vapenfrinämnden står det att vapenfri tjänst erbjuds “om det kan antas att bruk av vapen mot annan är så oförenligt med den värnpliktges övertygelse att han inte kommer att fullgöra värnplikten.”

Sedan förra veckan har Aftonbladet försökt få till en intervju med försvarsministern utan att lyckas. Men i går kväll när är han är på försvarets seminarium om FN-insatsen i Mali passar vi alltså på att ställa några.

Jakob Andersson

Publicerad: