Migrationsexpert: KDU:s resonemang oförenligt med lagen

avLisa Röstlund

NYHETER

KDU-ordförandens resonemang är oförenligt med lagen.

Det menar Louise Dane, expert på migrationsrätt.

– Om vi ska begränsa flyktingmottagandet på det sätt som SD och KDU föreslår kan det endast göras genom att bryta mot de FN- och EU-överenskommelser vi anslutit oss till, säger hon.

Foto: Privat.
Louise Dane, doktorand i migrationsrätt.

Louise Dane, doktorand i migrationsrätt vid Stockholms universitet, menar att KDU-ordförandens resonemang på DN debatt i dag varken är förenlig med svensk lag eller FN:s och EU:s flyktingkonventioner.

Blandar ihop

– Det är ett jätteproblem att man blandar ihop asylrätt och integration, säger hon till Aftonbladet.

– Att vilja begränsa asylrätten med hänvisning till integrationsproblematik är inte en acceptabel grund. Det håller helt enkelt inte. Att söka asyl är en mänsklig rättighet, och att neka någon asyl på grund av bostadsbrist eller problem på arbetsmarknaden bryter mot såväl internationell, europeisk och svensk rätt.

Den svenska asylrätten regleras i tre olika nivåer.

Sverige har anslutit sig till FN:s flyktingkonvention och är även bundet att följa EU:s asylsystem som ger ett utökat skydd jämfört med FN:s krav.

Enligt FN:s flyktingkonvention är en flykting en person som förföljs på grund av, nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Kan bara begränsa miljöflyktingar

Enligt EU:s utökade så kallade alternativa skyddsstatusförklaring, har man även rätt till asyl om man riskerar dödsstraff, tortyr, "annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning" eller om man riskerar skadas på grund av väpnad konflikt.

Dessutom finns i den svenska utlänningslagen en paragraf om övrigt skyddsbehövande, som ger skydd åt flyktingar från miljökatastrofer och "svåra motsättningar" – som Migrationsverket hänvisar till som "nästan" väpnad konflikt.

– Människor har rätt att få skydd om man är i behov av det. Det enda i asylrätten som Sverige har möjlighet att begränsa i sin lagstiftning är den svenska skyddsgrunden övrig skyddsbehövande. I praktiken alltså att begränsa möjligheten för människor som flyr miljökatastrofer att beviljas uppehållstillstånd . Men hittills har vi inte haft något fall i Sverige där en person beviljats uppehållstillstånd på den grunden, säger Louise Dane.

EU inför minimikrav

Dane diskuterar även SD-ledaren Jimmie Åkessons förslag om att "göra Sverige mindre attraktivt" för flyktingar, genom att ge temporära i stället för permanenta uppehållstillstånd, och genom att begränsa anhöriginvandringen.

– På EU-nivå har man tagit fram minimikrav för vilka rättigheter asylsökande ska ha i det land där man söker asyl. Målet är att alla länder ska tillåta människor återförenas med sin familj och ges skäliga boenden. Vi är inte där än, men i Sverige finns de här reglerna redan på plats.

Hon tar upp att livet är bättre för människor som får vara tillsammans med sin familj och att rätten till familjeåterförening även den förekommer i såväl internationell, europeisk som svensk rätt.

– Om vi ska begränsa flyktingmottagandet på det sätt som SD och KDU föreslår kan det endast göras genom att bryta mot de FN- och EU-överenskommelser vi anslutit oss till.