Klimat & miljö

Kravet: Minska utsläppen med 17%

Av: 

Johanna Melén

Tobias Österberg

NYHETER

EU-kommissionen presenterade sitt klimatpaket i dag

Knappt 30 kronor i veckan.

Så mycket blir kostnaden för varje EU-medborgare för att unionens klimatmål ska uppnås.

Det sa EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso när han presenterade det nya klimatpaketet i dag.

Kostnaderna ska fördelas rättvist mellan medlemsländerna, sa Barroso.

Målet är bland annat att minska utsläppen med 20 procent fram till 2020 och att öka andelen förnyelsebar energi med 20 procent under samma tid. Om övriga världen är med kan utsläppsminskningen bli 30 procent på 12 år.

Det kommer att kosta, men enligt Barroso finns ingen annan utväg om vi ska hejda uppvärmningen av jorden.

– Den extra ansträngning vi måste göra för att genomföra förslagen kommer att kosta mindre än en halv procent av BNP till 2020. Det motsvarar ungefär 3 euro per vecka för var och en av oss, sa Barroso.

Höga krav på Sverige

Enligt kommissionens förslag ska Sverige ha ökat andelen förnybar energi till 49 procent 2020. Blir det verklighet och andra länder inte gör mer än vad som krävs kommer Sverige då att ha högst andel förnybar energi av de 27 medlemsländerna.

Lettlands mål blir 42 procent, Finlands 38 och Danmarks 30 procent förnybar energi 2020.

Även när det gäller krav på minskade koldioxidutsläpp ställs höga krav på Sverige. 17 procent måste vi minska våra utsläpp med om målen ska uppnås.

Bara två länder, Luxemburg och Danmark får ett högre mål att leva upp till: 20 procents minskning till 2020.

Förslagen är utformade så att fattigare EU-länder får ta en mindre del av bördan. Alla ska bidra, men efter förmåga.

EU-kommissionens företrädare ville i dag vända kraven om utsläppsminskningar till något positivt.

Enligt ordförande Barroso kommer bland annat en helt ny arbetsmarknad växa fram när betydligt mer förnyelsebar energi ska produceras och ersätta kol och olja.

System för utsläppsrätter

Klimatpaketet innehåller också ett nytt system för utsläppsrätter. Enligt kommissionen ska systemet inbringa 50 miljarder euro per år 2020. 95 procent av pengarna ska gå direkt till medlemsländerna. Kommissionen bedömer att det nya handelssystemet för utsläppsrätter ska kunna inbringa 50 miljarder euro årligen 2020.

Handelssystemet ska omfatta i stort sett all industri med utsläpp över ett visst antal tusen ton koldioxid. Gränsen finns för att undanta små- och medelstora företag.

Elproducenter ska betala för alla sina utsläppsrätter från start, det vill säga från 2013. Det gäller också raffinaderier.

Industrin ska till en början få sina utsläppsrätter utan kostnad, som i dag. Men efter hand ska en större och större andel säljas på auktion.

Texten uppdateras fortlöpande

ANNONS EXTERN LÄNK

Samla dina lån och krediter till bättre ränta med Advisa.

Advisa

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Klimat & miljö

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimat & miljö

Klimathotet