Massflykt från a-kassan

NYHETER

400 000 lämnar a-kassan i år

Omkring 400000 personer kommer att ha lämnat a-kassan under 2007, visar siffror från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Under november lämnade ytterligare drygt 19 000 a-kassan och från årsskiftet till och med november har medlemsantalet minskat med 383 555. Vid utgången av november var 3,4 miljoner svenskar med i en a-kassa.

Bakgrunden är den kraftigt höjda avgiften till a-kassorna.