Så ska Barack Obama skyddas

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-10-28

Magnus Ranstorp om hotbilden mot presidentkandidaten Barack Obama

Barack Obama skyddas dygnet runt av sina livvakter.

Hotbilden mot den amerikanska politikern är omfattande.

– Den inhemska terrorismen utgör det mest allvarliga hotet mot Barack Obama, säger Magnus Ranstorp som är forskningschef vid Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier (CATS), Försvarshögskolan.

USA har ett internt terrorproblem. Inhemska organisationer som består av hängivna anhängare som på olika sätt vill skapa kaos och oro i samhället. Rörelser som Ku Klux Klan skapar gemenskap för dem som vill sprida fruktan och influerar även ensamma galningar.

– Under paraplyet Christian Identity Movement har allt från Ku Klux Klan, nynazister och miliser samlats. De vill skapa rasmotsättningar genom våld och skapa turbulens i samhället. De här krafterna finns i omlopp, inte minst i den amerikanska södern, berättar Magnus Ranstorp.

Ursprunget påverkar hotbilden

Från Secret Services sida har man länge varit medveten om problematiken med den inhemska terrorismen och det finns med i beräkningarna när man arbetar med skyddet av presidentkandidaterna.

– Då talar jag inte bara om Barack Obama, utan det finns ett hot mot alla amerikanska presidenter och presidentkandidater och där bistår Secret Service med skydd, säger Magnus Ranstorp.

I USA tror många väljare att Barack Obama är extra utsatt som presidentkandidat på grund av sitt ursprung. Längre tillbaka i tiden har kända svarta politiska ledare som Malcolm X och Martin Luther King mördats. Och även om USA ofta beskrivs som en smältdegel, är samhället fortfarande segregerat.

Är Barack Obama extra utsatt på grund av sitt ursprung?

– Det är lätt för rasister att försöka exploatera detta faktum. Det är något som kan vara en potentiellt explosiv fråga som kan utnyttjas av diverse galningar på olika sätt för att skapa motsättningar i samhället.

Civilklädda agenter

Magnus Ranstorp berättar att skyddet av presidentkandidaten Barack Obama är gigantiskt.

– Livvakterna är upplänkade och får kontinuerlig information om platserna de ska besöka och aktuell risknivå. Man scannar hela tiden av möjliga angreppssätt. Det är totaldefensivt på samma sätt som om han vore en president och man vill minimera risken att någon kommer honom för nära.

Men skyddet består inte bara av de kostymklädda Secret Service-agenterna i solglasögon som alltid finns i presidentens närvaro.

– Maskineriet bakom är enormt. I samband med framträdanden arbetar en stor styrka som vakar över publiken. Det finns även civilklädda agenter inne bland publiken som snabbt kan agera. Inför framträdandet har man screenat publiken och scannat av potentiella bråkmakare.

Familjen måste skyddas

När presidentkandidaten är på resande fot kontrolleras också exempelvis personalen på de hotell som Obama ska sova på.

– Någon kan ju förgifta presidentkandidaten. När presidenten själv reser har han ett enormt antal individer med sig och besöken planeras veckor, månader i förväg. Ingenting lämnas åt slumpen.

Kan presidentkandidaten någonsin vara utan sina livvakter?

– Det skulle möjligtvis vara på avlägsna platser där de har kontroll. Men nej, det tror jag inte. Inte med den publiciteten. Det handlar dessutom inte bara om honom utan om hela hans familj.

Baracks hustru, Michelle Obama, behöver alltså också livvaktsskydd. Likaså deras unga döttrar Malia och Natasha.

– De är måltavlor i det här fallet. Man kan jämföra livvaktsskyddet med en vacker svan som flyter lugnt på ytan. Men under vattnet paddlar det på som bara den. Det är en otrolig apparat som sätts igång och det finns inte något land som kommer i närheten av den säkerhetsnivån.

Ensamma galningar

Enligt Magnus Ranstorp är det framför allt ensamma galningar som utgör det största hotet mot presidentkandidaten. När man ser till historien, bekräftas bilden av ensamma, störda gärningsmän. Ett exempel är medborgarrättskämpen Martin Luther King som Obama har jämförts med vid många tillfällen. King sköts till döds den 4 april 1968 av James Earl Ray.

– Det är ensamma galningar eller enskilda individer som träffar någon likasinnad och bestämmer sig för att göra något för att skapa kaos eller uppmärksamhet kring sig själva.

Han nämner som exempel de högerextremistiska männen Timothy McVeigh och Terry Nichols som dömdes för bombdådet i Oklahoma City 1995 och Unabombaren Theodore John Kaczynski som 1998 dömdes till livstids fängelse för de brevbomber som kostade tre personer livet och skadade 22 människor.

Säpo bedömer hot i Sverige

Åsa Hedin som är informationschef för Säpo bekräftar Mangus Ranstorps bild. Säpo har som uppdrag att skydda den centrala statsledningen.

– Vår bild är densamma. Det handlar om hot från enskilda personer och i vissa fall har dessa hot lett till tragiska dödsfall.

Sverige är ett land som har varit relativt hårt drabbat då statsministern Olof Palme mördades och senare utrikesministern Anna Lindh.

– På Europanivå har det mellan 1990 och 2004 skett 23 angrepp i Europa mot politiska ledare. Av dessa 23 fallen har fem blivit allvarligt skadade och fyra haft dödlig utgång där Anna Lindh är en av dem som dödats.

Hotbilden mot enskilda politiker bedöms enligt Åsa Hedin genom att flera olika faktorer vägs in.

– Det handlar dels om att vi får in information om konkreta hot men också om en bedömning av politikerns arbetsområde och aktuella frågor.