Sahlin presenterade ny klimatpolitik

Vill satsa på snabbare järnvägar och biltåg

Under sitt tal i Vitabergsparken i Stockholm på lördagen presenterade socialdemokraternas ledare Mona Sahlin en ny klimatpolitik.

Den innehåller mål och visioner, till exempel att Sverige ska ha brutit sitt oljeberoende till 2020 och ha 40 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990.

Socialdemokraterna vill också att 75 procent av de hus som byggs 2020 och alla offentliga nybyggnationer ska vara energieffektiva.

Dessutom vill partiet att investeringar i järnvägen prioriteras framför väginvesteringar. Till exempel ska Sverige satsa på höghastighetståg mellan storstäderna, förbättra underhållet av järnvägen och satsa på biltåg.

TT

Publisert: