Äldre ska ha rätt att jobba kvar

Per Schlingmann: Man är inte förbrukad när man går i pension

För hög ålder ska inte längre vara ett giltigt skäl för uppsägning.

Moderaterna öppnar nu för en lagändring som hindrar arbetsgivare att säga upp anställda över 67 år mot deras vilja.

– Jag tycker i grunden att arbetsrätten bör gälla lika för alla, även för äldre. Det där är något vi ska titta på. Men om vi har ambitionen att människor ska kunna jobba vidare måste vi också se till att vi har ett regelverk som omsluter alla, säger moderaternas partisekreterare Per Schlingmann till Svenska Dagbladet.

Åldersdiskriminering

I?dag har arbetsgivare rätt att säga upp den som är äldre än 67 år, även om personen vill fortsätta arbeta. Per Schlingmann är kritisk till dagens ”åldersdiskriminering”.

–?Här krävs en kulturell förändring. Vi måste börja inse att man inte är förbrukad när man går i pension. Äldre måste känna att de kan jobba vidare på sina egna villkor, och att deras kompetens är efterfrågad, säger han till SvD.

Partiet har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska se över hur regelverket kan ändras.

Publisert: