Rysk press: Riskabelt erkännande

NYHETER

Erkännandet av Sydossetien och Abchazien innebär stora risker för Ryssland, finner flera ryska tidningar på onsdagen i överraskande kritiska kommentarer.

President Dmitrij Medvedevs tillkännagivande om att Ryssland har beslutat att erkänna de båda områdena i Georgien som självständiga stater kan leda till en besvärlig situation, skriver den officiella Rossijskaja Gazeta.

”Ryssland kan finna att det hamnat i en mycket farlig isolering om ingen annan stat stöder Abchaziens och Sydossetiens självständighet.”

”Här måste man se hur långt Ryssland nått de senaste åren när det gäller att bygga upp kontakter med till exempel arabvärlden. Det är inte omöjligt att Turkiet, Iran, Syrien eller Jordanien kan stödja Ryssland i detta, men det är osäkert.”

Värre problem

Ett värre problem lurar i det egna området, framhåller tidningen, eftersom ”många ryska regioner nu får ett nytt argument för självständighet; det måste man se klart. Till exempel kan stabiliseringen i Norra Kaukasus se mycket annorlunda ut nu.”

”Nordkaukasus ser Moskvas beslut som ett uttryck för en beslutsamhet och styrka som det ofta har saknat de senaste åren, men denna glädje kan följas av en helt annorlunda reaktion”, noterar den vanligtvis regeringstrogna Vremja Novostej.

Erkännandet kan också drabba Rysslands ekonomi. Moskvas beslut kan innebära en ”skyldighet att hålla dessa republiker flytande, speciellt om ingen annan erkänner dem”, säger analytikern Aleksej Arbatov i Vremja Novostej.

Däremot verkar de ryska kommentatorerna inte överdrivet oroliga över de negativa reaktionerna i väst. Ryssland är alltför värdefullt för att helt frysas ut, hävdar de.

Kosovo olikt

”Väst kommer att skapa barriärer för rysk affärsverksamhet och kommer att komplicera visumfrågor, men man kommer inte att pressa Ryssland alltför mycket av oro för att förlora chanserna till dialog”, skriver finanstidningen Vedomosti.

”Naturligtvis var alla negativa konsekvenser väntade – utbrott av upprördhet och hot från Europa och USA och latent ovilja från länder med etniska problem som Kina”, konstaterar statsägda Izvestija.

”Men Ryssland har bevisat de här dagarna att man inte vinner något med hot och att isolering är meningslös eftersom det inte på något sätt är fastställt vem som är mest beroende av den andre.”

Men brist på internationellt stöd kan ändå praktiskt taget göra åtgärden verkningslös, anser Izvestija.

”När USA gav sitt stöd till Kosovo hade det samlat en grupp länder till stöd för dess ståndpunkt. Utan internationellt stöd är varje hävdande av självständighet ofullständigt”, hävdar Izvestija.

TT