Här finns landets bästa äldrevård

avMonica Gunne

Kolla själv

Är din mamma och pappa i Äldresvängen?

I så fall – hur mår de?

Ja, vad vet du egentligen om deras matlådor och städ? Och hur mycket mediciner de får i sig?

Känner de sig trygga?

Är de nöjda?

Här kan du ta reda på hur det står till i din kommun.

Varje år presenterar Sveriges Kommuner och Landsting rapporten ”Öppna jämförelser – vård och omsorg om de äldre”.

I rapporten görs en jämförelse mellan olika kommuner och man redovisar allt ifrån fallskador till väntetider och ”särskilt boende”. Man redovisar också hur mycket psykofarmaka läkarna skriver ut och hur ofta det bär iväg akut till sjukhuset.

Här är de sämsta och bästa kommunerna i Sverige.

Fotnot: Topp-tio-listan är en sammanvägning av samtliga rapportens kriterier.