”Kriminalisera kränkningar på nätet”

Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.
Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Näthat borde vara brottsligt, anser Datainspektionen, som vill att det ska bli straffbart att grovt kränka andra människor på nätet.

– Det här är ett sätt för samhället att visa att vissa saker inte är okej, säger generaldirektör Göran Gräslund.

Nu vill Datainspektionen att regeringen ska utreda frågan.

Redan idag kan man göra sig skyldig till kränkningar på nätet, exempelvis genom förtal eller hets mot folkgrupp.

Men för att skydda människors integritet och privatliv, tycker Datainspektionen att lagen behöver skärpas.

– Vi föreslår att man ska kriminalisera grova kränkningar på nätet. Det kan exempelvis handla om att någon publicerar kränkande och skandaliserande bilder på en före detta flickvän. Eller att någon helt enkelt skriver grovt felaktiga saker om någon, säger Göran Gräslund.

”Samhället måste reagera”

Göran Gräslund tycker att saker och ting skulle förbättras om man hade en tydlig regel som riktar in sig på just näthat. På Datainspektionen kommer man dagligen i kontakt med människor som känner sig kränka av saker som publicerats om dem på nätet.

Ett aktuellt exempel där näthatet fått allvarliga konsekvenser, är de upplopp som skedde i Göteborg efter att någon publicerat en mängd kränkande bilder av flera personer på det sociala bildmediet Instagram.

– Jag tycker att samhället måste reagera på ett tydligt sätt. Vi har ju kunnat läsa om att det görs väldigt många anmälningar som åklagare inte hinner ta tag i, säger Göran Gräslund.

Hoppas på ny lag

Datainspektionen tycker att det behövs en generell straffbestämmelse som kriminaliserar grova kränkningar både på grundlags- eller utgivningsskyddade sajter och sajter som inte har det skyddet. Man vill därför få till stånd en ny lag och hoppas på att regeringen nu ska utreda frågan.

– Det finns till exempel en utgivningsskyddad sajt som publicerar uppgifter om alla nyskilda, på en karta kan man till och med se var de bor. Jag vet inte om det är en grov kränkning men det är i alla fall något som folk känner sig kränkta av, säger Göran Gräslund.

Hur skulle en eventuell lag tillämpas i praktiken?

– Det är det som en utredning ska titta på tycker jag. Vi har inte kommit så långt som till tänkbart straff, men man får väl titta på de straff som idag utdöms för exempelvis förtal.

En avskräckande effekt

Genom att göra det straffbart att publicera grovt kränkande saker om andra människor, tror Göran Gräslund att man skulle kunna få bort det allra värsta näthatet.

– Jag tror inte att man förändrar världen med en sådan här lag. Men jag tror att den kan ha en avskräckande effekt om de som idag anonymt skriver kränkande saker plötsligt inser att det finns en risk att de åker fast, säger han.

Finns det inte en risk att man kriminaliserar en massa människor?

– Nej det tror jag inte, det här handlar om grova kränkningar. Vad som ligger inom den definitionen vet jag inte men min utgångspunkt är att den som skriver den typen av uppgifter också vet om att det är kränkande.

Publisert: