De är mest skuldtyngda – län för län

Sverige slår rekord i skulder. Kronofogdemyndigheten får allt mer att göra. Förra året hade rekordmånga svenskar – 420 000 stycken – skulder hos fogden till ett värde av drygt 67 miljarder kronor. De som har störst skulder hamnar främst hos fogden för brottskadestånd, skatteskulder eller företagskonkurser. 

Svenskarna som har störst skulder hos kronofogden – län för län