Mejlen visar: Massi Fritz bad anställda ta betalt för fler timmar

avHelena Trus, Kristina Edblom

Publicerad:
Uppdaterad:

I e-postmeddelanden, som 200 sekunder nu kan visa, bad Elisabeth Massi Fritz flera av sina anställda att lägga på timmar på kostnadsräkningar.

”Minst 15 timmar till på varje räkning”, skriver hon i ett av mejlen.

– Det går inte att uppfatta på något annat sätt än som att hon ville lägga på tid som inte fanns, säger en tidigare anställd biträdande jurist.

Efter att Aftonbladets och Viafrees granskande program 200 sekunder avslöjat 16 tidigare anställdas allvarliga kritik mot advokaten Elisabeth Massi Fritz, beslutade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg att inleda ett disciplinärende i fredags.

– Det är allvarliga anklagelser som måste utredas och som hon måste få möjlighet att bemöta, dels vad gäller anställningsformerna och dels att advokaten ska ha saltat räkningarna, sa Anne Ramberg.

Elisabeth Massi Fritz slog tillbaka mot anklagelserna i en skriftlig kommentar:

”Jag tillbakavisar bestämt all den kritik som riktats mot mig de senaste dagarna. Mitt agerande som arbetsgivare och som advokat står jag till fullo upp för. De anklagelser som riktats mot mig om anställningsformer och debiteringsrutiner m.m. är grovt felaktiga och jag är uppriktigt sagt förvånad.”

Kontrollerade alla fakturor

Nu kan 200 sekunder avslöja nya detaljer, om hur anställda uppmanats att ta mer betalt, som framkommer i kopior av sju mejl som skickats från Elisabeth Massi Fritz till flera tidigare anställda. I ett av mejlen framgår att hon ville att samtliga fakturor skulle skickas till henne för kontroll under en period, det är något som flera av de tidigare anställda 200 sekunder talat med vittnat om.

Läs mejlen i bildspelet:

1 av 8 | Foto: Christian Johansson / AFTONBLADET

– Jag tolkade det som att det enda syftet var att hon skulle få upp tiderna, syftet var att kolla att vi hade tagit tillräckligt betalt. Det var hela tiden ”lägg på, lägg på, lägg på”. Jag kan inte tänka mig att det var något annat, säger en av kvinnorna som mottog mejlet.

Övriga sex e-postmeddelanden är, enligt dem som tagit emot dem, exempel på tillfällen när Massi Fritz bett anställda att lägga på tid på fakturor för brottmål och vårdnadsmål.

Samtliga mejl är svar från Elisabeth Massi Fritz efter att de anställda skickat sina kostnadsräkningar till henne.

Ur mejlen:

1. ”Jag skulle vilja att det läggs på mer tid ang dessa räkningar. Minst 15 timmar till på varje” (syftar på två kostnadsräkningar i vårdnadsmål).

2. ”Jag tycker att det är för många 15 min åtgärder du måste lägga på fler åtgärder och längre åtgärder. Betydligt fler timmar” (avser en kostnadsräkning i ett vårdnadsmål).

3. ”Det skulle vara bra med genomgångar med klient, ca 3 timmar till på varje klient” (syftar på kostnadsräkningar i två brottmål).

4. ”Tycker du behöver lägga till fler åtgärder och fler timmar, båda ärendena är gamla och det är fråga om en lång handläggningstid” (syftar på två kostnadsräkningar).

5. ”Du borde ligga på minst 12 timmar till” (syftar på en kostnadsräkning i ett vårdnadsmål).

6. ”För (maskat namn) bord yrkas lite mer och för (maskat namn) minst 11 tim före förhandling (syftar på en kostnadsräkning i ett brottmål).

– För mig är det självklart att hon uppmanade mig att överdebitera. Jag kommer så väl ihåg känslan, hur obehagligt det var när det kom ett mejl: ”Lägg på 15 timmar.” ”Hur fan ska jag kunna göra det? Jag har ju skrivit upp alla timmar jag har lagt ner”, säger en av de tidigare anställda.

”Ville lägga på tid som inte fanns”

När de uppmanades att skicka samtliga fakturor för godkännande uppfattades det enbart som ett sätt att öka debiteringen.

En annan tidigare anställd säger:

– Det går inte att uppfatta på något annat sätt än att hon vill lägga på tid som inte fanns. Jag plockade alla mina tider ur tidrapporteringssystemet.

Kan det syfta på åtgärder som Elisabeth Massi Fritz har vidtagit?

– Nej, vi jobbade inte så. Särskilt när det gäller vårdnadsmål är det helt uteslutet för hon jobbade inte med vårdnadsmål och hon var aldrig inne och petade i dem, säger juristen.

200 sekunder har visat mejlen för flera andra tidigare anställda hos Elisabeth Massi Fritz.

– Jag kan bekräfta att jag fått liknande mejl och jag uppfattade det som att man skulle lägga på tid, säger en av dem.

– Det är hennes klassiska formuleringar: ”lägg på tio timmar”. I de fall hon sa det till mig var det fråga om överdebitering. När jag jobbade där hade vi örnkoll på våra tider. De där extra tio timmarna var efter att vi skrivit ner varenda kvart, säger en annan.

Flera av dem har reagerat på det som de uppfattar som generella påståenden om hur mycket tid som ”borde” yrkas, oavsett omständigheterna i varje ärende.

”Hon var aldrig nöjd”

En annan av de tidigare anställda säger:

– Jag har inte fått mejl men däremot skulle alla kostnadsräkningar godkännas av henne, hon var aldrig nöjd.

Hon känner väl igen flera av formuleringarna, säger hon.

– Om jag gick in till henne med en kostnadsräkning sa hon ”det är alldeles för lågt” och bad mig titta igenom räkningen på nytt. När jag gick in en andra gång kunde hon säga att det fortfarande var för lågt och samtidigt tala om för mig hur många timmar jag borde ligga på. Trots att jag förklarade att jag inte vidtagit några andra arbetsåtgärder och därför inte kunde yrka ersättning för ytterligare tid svarade hon att det var för lågt. Då tycker jag att det är bedrägeri, det kan inte röra sig om något annat när man yrkar ersättning för arbete som aldrig genomförts.

Hon påpekar att skillnaden mot hennes nuvarande arbetsplats är mycket stor.

Ytterligare en av de tidigare anställda säger:

– När jag läser mejlen undrar jag om jag har varit naiv, hon har sagt så till mig också ”du behöver lägga på fler timmar”, ”det behöver yrkas mer”. Men det har i första hand varit i hennes ärenden och då är det svårt att veta vad någon annan har gjort eller hur lång tid det tar, säger hon.

Elisabeth Massi Fritz lät i sin skriftliga kommentar i fredags meddela att hon inte tänker uttala sig i media innan hon svarat på Advokatsamfundets föreläggande.

Aftonbladet har sökt Elisabeth Massi Fritz angående de nya uppgifterna.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM