Genmanipulerad mus fick människoliknande hjärna

NYHETER

Forskare kan ha skapat smart mus

Genom att addera en extra gen skapade forskare möss som fick en kraftigt förstorad hjärna.

Så stor att den veckades för att få plats i kraniet.

Om den stora hjärnan gjorde mössen smartare är inte fastställt. De dödades nämligen strax efter födseln.

- Jag vet att den mest intressanta frågan är om de hade kunnat kunna lära sig att spela Mozart men vi vet helt enkelt inte, säger doktor Cristopher Walsh på Brigham and Women´s hospital and Harvard Medical School i Boston till NBC.

Forskarna är förvånade över att en enda gen kunde ha en så stor effekt på hjärnans utveckling och säger att de ska gör fler experiment för att få reda på mer.

- Vi förväntade oss inte att se vecken. Vi trodde att hjärnbarken skulle vara stor men inte så stor.

Människoliknande hjärna

Christopher Walsh och hans kollega Anjen Chenn utgick i sina experiment från beta-katenin, ett protein som hjälper till att kontrollera celldelningen.

Mössen utvecklade hjärnor som var veckade och stora. Det var mycket förvånande för normalt har möss en slät hjärna. Människor däremot har en veckad hjärna för att de ska få plats i kraniet. Vi har nämligen en oproportionerligt stor hjärna i förhållande till kroppen.

- Tankekraften i hjärnbarken bestäms av dess yta. Om vår hjärna var oveckad, skulle den vara tio gånger större än vad vårt huvud är, säger Christopher Walsh som dock hävdar att en större hjärna inte nödvändigtvis är smartare.

- En större hjärna är inte alltid bra, säger Christopher Walsh som menar att det kan orsaka hjärnskador.

Nästa steg i experimenten blir nu att se om betakatenin-genen kan ge utvecklingsstörning hos mössen.

Mössen ska även få utvecklas för at forskarna ska se att de utvecklas normalt - och om de blir mer eller mindre smartare än andra möss.

Susanna Vidlund