Livsstilen styr Alzheimers

NYHETER

Magert kött, frukt och grönsaker minskar risken

Livsstilsfaktorer tycks spela en mer avgörande roll för att utveckla Alzheimers sjukdom än vad man tidigare trott.

En diet på magert kött och rikligt med frukt och grönsaker i medelåldern minskar risken för sjukdomen betydligt.

Överlag visar flera studier att riskfaktorerna för att utveckla Alzheimer i stort sett är identiska med dem som gäller för hjärt- och kärlsjukdom, och stroke - det vill säga högt blodtryck, höga blodfetter, högt blodsocker, övervikt och brist på motion. En tillkommande faktor är brist på intellektuell och känslomässig stimulans.

Alzheimerkonferensen i Älvsjö söder om Stockholm pågår till och med torsdag.

TT