Engelsk Irakrapport var kopia på studentuppsats

NYHETER

LONDON

Englands regering medgav att man gjorde fel när rapporten om Irak presenterades.

Stora delar var en kopia på en studentuppsats.

Rapportens syfte var att övertyga skeptiker om att Irak gjorde allt för att dölja att man hade massförstörelsevapen och att vapeninspektörerna fördes bakom ljuset.

Men mycket av arbetet hade kopierats från en forskningsstuderandes arbete om Iraks uppbyggnadsarbete inför Gulfkriget 1991.

Nu får den brittiska regeringen kritik för att ha ljugit eftersom man påstått att informationen kom från säkerhetstjänster.

Rapporten är 19 sidor lång och sidorna 6 till 16 sägs vara kopierade från Ibrahim al-Marashis arbete vid ett universitet i Kalifornien. Han är själv av irakiskt ursprung och intervjuades av nyhetskanalen Sky i går.

- Jag är lite förvånad, sade Ibrahim al-Marashi i går.

Han har nu doktorerat och arbetar med en uppföljning av sin forskning.

- Jag kanske blir kontaktad i framtiden.

Leif Kasvi