Percy Barnevik betalar tillbaka 548 miljoner

Även Göran Lindahl återbetalar stor del av sin ABB-pension

Foto: MATS STRAND
Trycket blev till slut för stort på förre ABB-chefen Percy Barnevik, som nu betalar tillbaka 548 miljoner kronor av sin pension. Han behåller 353 miljoner.

Percy Barnevik betalar tillbaka 548 miljoner kronor till ABB. Även Göran Lindahl återbetalar en stor del av pensionen.

Foto: AP
Barneviks efterträdare som vd i ABB Göran Lindahl har redan tidigare sagt sig vara villig att betala tillbaka en del av pensionen. Nyligen tvingades han lämna ett uppdrag för FN-chefen Kofi Annan.

Efter förhandlingar har styrelsen för ABB i helgen träffat en överenskommelse med de tidigare koncerncheferna Percy Barnevik och Göran Lindahl.

Barnevik ska betala tillbaka 548 miljoner kronor och får därmed behålla 353 miljoner kronor. Lindahl ska betala tillbaka 286 av sina 517 miljoner kronor.

Enligt ABB skeddeöverenskommelsen i samförstånd.

– Dessa överenskommelser, träffade i samförstånd, visar att ABB idag fullt ut tillämpar god corporate governance, säger ABB:s styrelseordförande Jürgen Dormann i ett pressmeddelande.

Barnevik vill lämna det bakom sig

Percy Barnevik påpekar att han inte hade någon legal skyldighet att betala tillbaka pengarna.

– Detta betyder inte något legalt medgivande av någon legal skyldighet att göra återbetalningen, skriver Percy Barnevik i ett pressmeddelande.

Han vill för övrigt inte kommentera affären på något annat sätt. Det enda Barnevik beklagar är att styrelsen och företagsledningen inte årligen fått ta del av ersättningens storlek. Men han tillägger att det inte krävdes.

– De senaste månaderna har varit en svår tid för mig och många berörda. Jag har valt att ingå en snabb överenskommelse av denna storlek för att kunna lägga det bakom oss, skriver han vidare.

Percy Barnevik står fast vid att det tidigare pensionsavtalet var korrekt beslutat.

Jämfört med europeiska nivåer

Återbetalningarnas storlek har tagits fram genom jämförelser med europeiska koncernchefers ersättningsnivåer och genom förhandlingar.

Barneviks pension grundades på en överenskommelse från 1992. Den avsåg att motsvara 50 procent av hans slutliga ersättning, beräknad på den sista grundlönen, prestationsbaserade bonusersättningar utan begränsningar vad avser deras inverkan på pensionen.

– Under den första hälften av 1990–talet då resultatet för ABB utvecklades mycket positivt, inte minst beroende på Barnevik prestationer, fick han hög prestationsbaserad bonus, säger Jürgen Dormann i pressmeddelandet.

Ifrågasatte godkännandeprocedurerna

Under förra året började ABB:s styrelse ifrågasätta godkännandeprocedurerna av de tidigare koncernchefernas förmåner. Efter att en genomgång visat att styrelsen inte hade blivit fullt informerad av ansvariga personer om Lindahls ersättningspaket, inledde styrelsen en djupgående intern och extern översyn av Lindahls och Barneviks pensioner och andra förmåner, enligt pressmeddelandet.

– När vi fick resultatet av översynen den 11 februari drog styrelsen slutsatsen att proceduren hade varit otillfredsställande, Det framgick att styrelsen aldrig hade informerats om dessa förmåner och att delegeringen till enskilda styrelseledamöter inte förutsett överenskommelser om eller utbetalningar av sådana stora belopp, säger Dormann och fortsätter:

– Detta föranledde oss att besluta att inleda diskussioner med Barnevik och Lindahl i syfte att omdefiniera deras pensionsförmåner, liksom det avgångsvederlag som överenskommits med Lindahl samt att begära återbetalning av delar av de belopp som betalats ut. Jag är glad över att vi kunnat nå fram till överenskommelser i samförstånd.

Pernilla Fagerström