Så sjuka blir vi av internet

Självdiagnoserna via nätet gör oss till cyberkondriker

NYHETER

Allvarligt - eller felaktigt sjuk?

Internet har fått själv­diagnoserna att explodera - och med dem rädslan för att vara sjuk.

– En ny term, cyberkondri, har lanserats för att beskriva fenomenet, säger psykologen Erik Hedman.

Foto: Erik Nylander/TT

Tiden är förbi när patienter sökte hjälp utan minst två egna förslag på diagnos. Med dagens tillgång till medicinsk råd­givning på nätet, och otaliga patient­bloggar, finns det mesta man tror sig behöva några tangent­tryckningar bort.

Vilken effekten blivit är svår att studera. Men värst kan nät­utbudet drabba de som redan har problem med så kallad hälso­ångest. Det menar Erik Hedman, docent i klinisk psykologi vid ­Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet.

– Tillgången till information kan förhindra att man tränar på att stå ut med osäkerhet. Och mycket hälsoinformation på internet kan vara felaktig.

Begränsat liv

För personer med så kallad hälso­ångest kan livet bli begränsat när allt fokus läggs på att söka information. De kan till och med vara medvetna om sitt problem men inte kunna bryta beteendet. Till­ståndet likställs därför ibland med till exempel tvångssyndrom.

I många fall påverkas även ­familjemedlemmar starkt. De tvingas bedöma cyber­kondrikerns hälsotillstånd eller bli ­själva föremål för oron.

– Detta kan visa sig i att man kontrollerar även barnens hälsa på ett överdrivet sätt.

En viss grad av hälso­ångest kan ­däremot, enligt forskaren, fylla en viktig funktion.

– En klinisk nivå av hälsoångest har man när den börjar påverka ens liv så mycket att den tydligt sänker ens livskvalitet eller funktionsnivå.

370 patienter har deltagit

Erik Hedman leder en studie om hur patienter med hälsoångest kan få hjälp av internetbaserad terapi. Tillsammans med Gustavsbergs vårdcentral har ­hittills 370 patienter deltagit. En majoritet har blivit bättre ­efter kognitiv beteendeterapi, kbt.

Under tolv veckor har patienterna tränat på att möta sin oro och på att våga tänka negativa tankar kring sjukdomar, och ­deras utgång, utan att bli på­verkade av det.

Hur ser du på möjligheterna till självdiagnoser?

– Upplever man att man ofta oroar sig för sin hälsa, att oron snabbt återkommer efter att man fått lugnande besked om att man är frisk, eller att oron börjar påverka ens liv väldigt negativt så tror jag att det kan vara en god idé att inte använda sig självdiagnostik via internet.

”Oron är avgörande”

Hur tror du att läkarna på­verkats av patienternas nya kunskaper och ibland kanske krav på en specifik diagnos eller utredning?

– Generellt tror jag inte att det är utmanande för läkare om patienter är kunniga. Mer avgörande är nog snarare om patienten upp­lever en stark och överdriven oro kring sin hälsa, säger Erik Hedman.

ARTIKELN HANDLAR OM

Hälsa