Misstänkta mensrubbningar efter vaccinering

Av:  TT

I Sverige har mellan 300 och 400 kvinnor rapporterat rubbningar av menstruationscykeln efter att ha vaccinerats mot covid-19.
I Sverige har mellan 300 och 400 kvinnor rapporterat rubbningar av menstruationscykeln efter att ha vaccinerats mot covid-19.

Hundratals svenska kvinnor har rapporterat mensrubbningar efter att ha vaccinerats mot covid-19. Både Läkemedelsverket och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA följer utvecklingen, men kan i dagsläget inte säga om det rör sig om en biverkan eller inte.

I ett flertal länder har kvinnor rapporterat menstruationsstörningar efter att ha vaccinerats mot covid-19. I Sverige handlar det om mellan 300 och 400 fall, enligt Läkemedelsverket.

– Det handlar om menstruella avvikelser i samband med vaccination mot covid-19. Det kan vara oregelbunden menstruation, men det kan också handla om att man blöder efter klimakteriet, säger Ebba Hallberg, senior expert vid Läkemedelsverket, till TT.

Men i dagsläget finns inget konstaterat samband mellan vaccinerna och de menstruella avvikelserna.

Flera olika anledningar

– Det här är något vi följer, men i dagsläget kan vi inte uttala oss om det finns något samband med vaccinerna eller inte. Det här följs även på EU-nivå, men inte heller där har man hittat något stöd för ett samband, säger Ebba Hallberg.

De aktuella mensrubbningarna kan uppkomma av en mängd olika anledningar, säger hon, och förekommer även normalt. Även att kvinnor blöder efter klimakteriet.

– Det är det som gör det så svårt att veta, vad som är normalt eller inte, säger Ebba Hallberg.

”Icke-allvarliga”

En övervägande majoritet av rapporterna har bedömts som ”icke-allvarliga” misstänkta biverkningar.

– Det har inte lett till någon sjukhusvistelse eller varit livshotande. I Sverige kommer flertalet av rapporterna från privatpersoner.

I Sverige är antalet inrapporterade fall väsentligt lägre, än i exempelvis Danmark, där fler än 1 000 fall av menstruella avvikelser i samband med vaccination mot covid-19 har rapporterats, enligt dagstidningen Berlingske.

Rapporterade biverkningar

Fram till och med den 21 juli hade det inkommit 58 382 rapporter om misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, enligt myndighetens hemsida, avseende de tre vacciner mot covid-19 som används i Sverige.

En övervägande majoritet av de rapporterade biverkningarna är huvudvärk, frossa, trötthet och feber. Klåda, yrsel, led- och muskelvärk samt sjukdomskänsla förekommer också, men är mer ovanligt.

Källa: Läkemedelsverket

Publisert: