Coronapandemin

Kraftigt ökad smittspridning i stora delar av landet förra veckan

Av: 

Mikaela Somnell

NYHETER

Flera län slår larm om ökad smittspridning och fler sjukhusinläggningar den senaste veckan.

Det visar veckosammanfattningen av coronaläget från länsstyrelserna.

På vissa håll har dystra rekord satts – i Örebro län var antalet inlagda på sjukhus det hittills högsta under pandemin.

Veckan som gått har varit tuff i stora delar av landet.

I länsstyrelsernas sammanställningar rapporterar 16 län en fortsatt hög belastning på sjukvården – i synnerhet på intensivvårdsavdelningarna. Kronoberg, Södermanland och Västmanland har gått upp i förstärkningsläge och flera regioner larmar om en växande vårdskuld till följd av senareläggning av övrig vård.

Konsekvenserna för den psykiska hälsan fortsätter att förvärras i många regioner, inte minst bland barn och unga. Örebro lyfter i sin rapport en ökning av sexbrott på internet mot barn.

Flera län slår larm om ökad smittspridning och fler sjukhusinläggningar den senaste veckan, det visar länsstyrelsens veckosammanfattning av coronaläget.

Foto: Johan Nilsson/TT

Västernorrland

Smittan har ökat för sjätte veckan i rad i Västernorrland. Enligt rapporten hade regionen 40 procents högre smittotal än veckan innan.

Norrbotten

Det råder ett fortsatt ökat tryck på sjukvården och ett högt antal insjuknade i covid-19.

Ambulans utanflör akutmottagningen vid universitetssjukhuset i Örebro.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Örebro

Länet rapporterar ett fortsatt allvarligt läge med betydligt högre antal fall än veckan innan. Den 12 april hade Örebro sitt högsta antal covidpatienter på sjukhus sedan pandemins start.

Värmland

Smittotalen fortsätter att öka. Den brittiska varianten av viruset är dominerande i länet – men både den brasilianska och den sydafrikanska coronamutationen är mer förekommande i Värmland än i övriga Sverige.

Kalmar

Det råder fortsatt hög smittspridning och hård belastning på sjukvården i länet. Man rapporterar däremot att tillgången på skyddsutrustning är tillräcklig och att det finns en struktur för gemensamma inköp mellan regionen och kommunerna.

Sjukvården i Stockholms län befinner sig i ett förstärkningsläge och det är fortfarande ett högt antal smittade.

Foto: Jessica Gow / TT

Stockholm

Sjukvården i Stockholms län befinner sig i förstärkningsläge och det är fortfarande ett högt antal smittade. Man varnar för att vården är så pass belastad att marginalerna är mycket små om läget skulle förvärras ytterligare.

Östergötland

Länet rapporterar en allvarlig påverkan på liv och hälsa till följd av hög smittspridning och hårt belastad sjukvård. Man larmar om att vårdpersonalen är på väg att bli utmattade och att annan sjukvård som redan har skjutits upp kan behöva skjutas upp ännu längre.

Kronoberg

Läget beskrivs som allvarligt men hanterbart för kommunerna, trots att smittan ökar och att fler patienter får intensivvård.

Västmanland

Länet rapporterar ett stort antal smittade och läget beskrivs som allvarligt. Däremot så uppges det att personalläget inom vård och omsorg är relativt stabilt.

Skåne

Sjukvården i Skåne är fortsatt belastad och antalet smittade fortsätter att öka.

Gävleborg

Hela iva-kapaciteten utnyttjas just nu i Gävleborgs län och man varnar för att vårdpersonalen visar tecken på utmattning.

Dalarna

Smittspridningen har ökat markant de senaste veckorna i länet. Under veckan som gått så har antalet smittade i länet visserligen sjunkit i jämförelse med veckan innan, men Region Dalarna förklarar det med att färre valt att testa sig under påskhelgen. Fler patienter än tidigare under pandemin är just nu inlagda på iva och enligt prognosen kan antalet komma att öka ännu mer.

Gotland

Under måndagen (12/4) var nio personer i smittsam fas inlagda på sjukhus i länet. Därtill var två patienter i smittsam fas samt en patient i behov av eftervård inlagda på iva.

Uppsala

Uppsala rapporterar en allvarlig påverkan på liv och hälsa. Länet har ett mycket högt tryck på sjukvården och all icke livsnödvändig vård sätts på paus. Det kan enligt veckorapporten bli aktuellt att införa krislägesavtal för fler personalgrupper på Akademiska sjukhuset än de som arbetar på iva.

Foto: Johan Nilsson/TT

Södermanland

Regionen befinner sig i förstärkningsläge både regionalt och lokalt och i samråd med smittskyddsläkare så har de regionala skärpta rekommendationerna förlängts fram till 2 maj.

Jönköping

Regionen rapporterar ett högt antal positiva provsvar och att man upplever en betydande påverkan på verksamheten. Särskilt ansträngt är läget på iva och regionen skickar flera patienter till andra regioner.

Blekinge

Smittspridningen i länet ökar och antalet inlagda på sjukhus bedöms ligga på en stabil nivå. Om smittoläget skulle förvärras ytterligare så förbereder man sig på att öppna fler covidmottagningar.

Halland

Smittspridningen i länet är enligt veckosammanfattningen fortsatt hög.

Västra Götaland

Läget i Västra Götalands län beskrivs som splittrat där en del kommuner är hårt belastade med en ökad smittspridning medan andra rapporterar ett lugnt läge och låg smittspridning.

Jämtland Härjedalen

Kraftigt ökad smittspridning och andel positiva prov rapporteras i länet och man skriver att det finns en oro för ett eskalerande behov av covidvård.

Västerbotten

Smittspridningen har ökat i hela Västerbotten. Störst ökning har skett i Umeåområdet, följt av i Skellefteåområdet. Sjukhusbeläggningen är hög på samtliga sjukhus i länet och den planerade vården går på sparlåga på alla lasarett.

 

Så många vårdas i Sverige – region för region

Här kan du se senaste siffrorna på hur många covidpatienter som ligger på sjukhus i Sveriges alla regioner. Siffran inom parentes är förändring jämfört med dagen innan.

Linjegrafen här under visar totala antalet inlagda patienter i Sverige sedan mars förra året.

ANNONS EXTERN LÄNK

Klicka hem dina munskydd enkelt här - handla hos MEDS.

MEDS

Publisert:

LÄS VIDARE

Här rycker pensionärer in och hjälper till att vaccinera

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Coronaviruset

Covid-19

Skåne

Västra Götalands län

Region Stockholm

Göteborg