Regeringen vill skärpa lagen för spelreklam

TT

Publicerad 2021-06-14

"Spelberoende är ett folkhälsoproblem och innebär allvarliga konsekvenser för människors ekonomi och hälsa", säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Regeringen vill skärpa lagen för marknadsföring av spel. Kravet på måttfullhet ska ändras till särskild måttfullhet – som vid marknadsföring av alkohol.

”Spelberoende är ett folkhälsoproblem och innebär allvarliga konsekvenser för människors ekonomi och hälsa”, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare föreskriver spellagen ett krav på måttfull marknadsföring av spel till konsumenter. Men i en promemoria föreslår regeringen nu att kravet ska skärpas till ”särskild måttfullhet”, likt marknadsföring av alkohol.

”Nu har vi fått en tydlig signal från flera tunga myndigheter som gör bedömningen att ett krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel bör införas för att öka konsumentskyddet”, säger Shekarabi.

Förslaget ställer högre krav på ”ansvarsfull och försiktig utformning . . . än det nuvarande måttfullhetskravet”, heter det i pressmeddelandet.

Förslaget har skickats ut på remiss. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Sista dagen att svara på remissen är den 14 oktober 2021.