Sverige hamnar i skuggan när det gäller arbetsmiljöinspektörer jämfört med de nordiska grannarna. Arkivbild.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Sverige hamnar i skuggan när det gäller arbetsmiljöinspektörer jämfört med de nordiska grannarna. Arkivbild.

Sverige sämst i Norden på inspektörer

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Sverige hamnar i skuggan när det gäller arbetsmiljöinspektörer jämfört med de nordiska grannarna. Arkivbild.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Sverige hamnar i skuggan när det gäller arbetsmiljöinspektörer jämfört med de nordiska grannarna. Arkivbild.

NYHETER

Sverige har 258 arbetsmiljöinspektörer. Det är det lägsta antalet i hela Norden, per capita, och klart under FN:s riktlinjer, visar en granskning.

– Jag ser det absolut inte som ett misslyckande, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

FN:s arbetsmarknadsorgan ILO har riktlinjer som säger att det bör finnas en inspektör per 10 000 arbetstagare.

Sverige har 258 arbetsmiljöinspektörer och 5,1 miljoner sysselsatta – eller knappt 0,6 inspektörer per 10 000 arbetstagare. Sverige hade alltså behövt ungefär dubbelt så många inspektörer för att följa ILO:s riktlinjer, visar tidningen Arbetets granskning.

Alla Sveriges grannländer har flera miljoner färre sysselsatta i absoluta tal, men bara Island har färre antal inspektörer: 18. Det är 0,9 inspektörer per 10 000 arbetstagare.

För både Norge och Danmark är andelen 1,1. Finland är bäst i klassen med 320 inspektörer på 2,5 miljoner sysselsatta, vilken ger en andel på 1,3.

"För mycket att göra"

Samtliga länder i Norden förutom Island och Sverige når därmed upp till ILO:s riktlinjer.

LO är kritiskt och säger att de inspektörer som finns är för hårt belastade. Det får effekten att de – enligt LO – har lättare för att hinna ut på planerade inspektioner men svårt när, exempelvis, ett skyddsombud gör skyddsstopp.

– De har för mycket att göra. Det menar vi är en rättsosäkerhet också, säger Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare på LO, och frågar sig:

– Vilken arbetsplats är det som inte får inspektion när man lägger skyddsstopp och begär åtgärd av arbetsmiljön?

Nådde inte målet

Arbetsmiljöverket nådde inte sitt mål om att i fjol ha 300 inspektörer.

Ställföreträdande generaldirektör Håkan Olsson vill inte kalla det för ett misslyckande. Han säger att det inte har varit problem i rekryteringen, utan att man under tidens gång valt att prioritera andra delar av verksamheten.

– Tilldelningen av medel som kommer från vår uppdragsgivare måste vi ställa i förhållande till andra kärnområden. Vi har olika kärnområden inom myndigheten som är viktiga. När vi gör en helhetsbild utifrån hur vi ska prioritera våra resurser hamnar vi här. Då har vi konstaterat att med de medel som vi har att tillgå når vi inte upp till 300, säger Håkan Olsson.

Uppdraget är att ha en effektiv tillsyn och effektiva tillsynsverktyg utifrån de resurser som finns, menar han.

Tråkigt ligga sist

TT: Hur ser du på jämförelsen med de nordiska länderna?

– Klart att det är tråkigt att ligga sist i ligan rent matematiskt. Det gör att vi ställs inför ännu tuffare utmaningar att vara effektiva i vår tillsyn, svarar Olsson.

För att faktiskt få upp antalet inspektörer skulle det behövas ökade anslag, säger han. Med andra ord krävs det politisk vilja.

Carola Löfstrand håller med:

– Här behöver politiken på bred front gå samman och hjälpas åt för att rusta upp Arbetsmiljöverket, så att Sverige faktiskt kan få en nivå som lever upp till den internationella. Framförallt våra grannländers nivå, säger hon.

Hon anser att Arbetsmiljöverket redan har effektiviserat maximalt och att det inte går att skruva något mer.

– Vi behöver ha en resurssatsning på fler inspektörer och fler inspektörer med branschkompetens.

Publicerad: