Uppsala

Studentkåren om salstentorna i Uppsala: Olämpliga

Av: 

Adelina Storkaas

NYHETER

Vårterminen är inte många veckor bort nu. 

Men innan dess ska flera studenter examineras.

Somliga under salstentor – vilket studentkåren i Uppsala ställer sig kritisk till. 

Trots stor smittspridning och rekommendationer om att undvika kollektivtrafik och personer utanför det egna hushållet så har salstentor fortsatt – i viss mån. Bland annat vid Uppsala universitet. Där får 50 studenter samlas i samma lokal under examinationerna, vilket är mer än sex gånger så många som under en teaterföreställning. 

Elever kommer i kläm

Men den generösa maxgränsen är inte den främsta anledningen till att studentkåren inte vill att de ska genomföras just nu. 

– Det är flera faktorer som de inte råder över. De kan inte kontrollera hur det är på vägen dit, på bussen till exempel, utan enbart i salen. Och då kan man inte ha salstentor som en form av examination för tillfället. Det är olämpligt, säger Jacob Färnert, ordförande för studentkåren. 

Dessutom är en del studenter i riskgrupp för covid-19, vilket gör att de inte har samma förutsättningar som andra att skriva tentor på plats under rådande pandemi, anser han. 

”Eftersom universitetet ska behandla alla lika kan man inte ha såna här examinationer just nu” säger Jacob Färnert.
”Eftersom universitetet ska behandla alla lika kan man inte ha såna här examinationer just nu” säger Jacob Färnert.

Ska stävja fusk

Samtidigt har fler studenter anmälts för fusk i år jämfört med pre-corona, då antalet hemtentor var färre, vilket talar för att en del tentor måste genomföras på plats. Det anser universitetets coronasamordnare Fredrik Blomqvist.

– Vi har respekt och förståelse för den här oron som finns bland en del studenter, utifrån det läge som samhället befinner sig i. Men vi mottar också reaktioner från studenter som säger att de vill skriva i sal för att det skapar en större trygghet för dem. Uppsala universitet ser det också som en nödvändighet. Dock i mycket begränsad omfattning. Huvudargumentet är att skapa optimala förutsättningar för ett rättssäkert genomförande. Vi kan inte garantera vid distans, alla gånger, att det är rätt individ som skriver eller lämnar svaren, säger han. 

Finns det inget annat sätt att göra det på, än på plats? 

– Det är upp till respektive vetenskapsområde att bedöma. Majoriteten av alla examinationer genomförs på distans just nu, men en del bedömer institutionerna behöver genomföras på plats. 

Smittskyddsenheten inkopplad

Enligt coronasamordnaren har maxgränsen om 50 personer diskuterats flitigt inom universitet, men än så länge finns inga planer på att justera den.

– Just nu ser vi ingen möjlighet att ändra den. För att skapa optimala förutsättningar för institutionerna att genomföra den delen av examinationen som behöver göras på plats så behöver det vara 50 personer.

För att studenterna och salsvakterna ska känna sig trygga har de vidtagit en rad åtgärder. Bland annat så sitter studenterna två meter ifrån varandra, de behöver följa särskilda rutiner vad gäller in och utträde ur lokalerna. De har också tillgång till distansvärdar och handspritsstationer och smittskyddsenheten har koll på vilka som skriver, vilket kanske är det allra viktigaste, anser Blomqvist.

”Vi har genomfört en del tentor efter att de här strängare restriktionerna införts och de har flytit på bra. Vi har fått väldigt lite reaktioner”, säger Fredrik Blomqvist, coronasamordnare vid Uppsala universitet.

Fuskar inte med flit

Huvudargument som Blomqvist lyfter fram håller dock inte riktigt, anser studentkårens ordförande. 

– Det stämmer att det varit en kraftig ökning av antalet anmälda disciplinärenden, men här tror jag att universitetet behöver vara mycket tydligare med vad som gäller när man skriver examinationer i digital form. Nu har man tagit fram nya riktlinjer för det, vilket är bra, men jag tror fortfarande inte att det framgår tillräckligt tydligt vad som är tillåtet och inte, många gånger. Man kanske lämnar för mycket tolkningsutrymme, och det tror jag är någonting som de behöver jobba mer med. 

ANNONS

Missa inte: De nya muminmuggarna "Gul och Blå" finns nu hos Cervera – förhandsboka nu innan de tar slut!

Extern länk från Cervera

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Uppsala universitet: ”Ingen anledning till panik”

ÄMNEN I ARTIKELN

Uppsala

Uppsala universitet

Covid-19

Coronaviruset