Bolidens giftskandal i Chile

Boliden slår tillbaka: ”Det bygger på missuppfattningar”

Av: 

Alexandra Carlsson Tenitskaja

NYHETER

Under tisdagen inleddes huvudförhandlingarna i giftskandalen med gruvjätten Boliden.

Arica Victims som företräder de drabbade chilenska medborgarna anklagar Boliden för lagbrott och många omoraliska beslut. Gruvjätten är dock av en annan uppfattning.

– Vi menar att det här bygger på en rad missuppfattningar, säger Klas Nilsson som är kommunikationsdirektör på Boliden.

Det svenska gruvföretaget Boliden skickade på 80-talet ned 20 000 ton livsfarligt avfall, så kallat våtverksslam, till ett företag i staden Arica i Chile.

Det chilenska företaget Promel, tog inte hand om avfallet, utan dumpade det utomhus. På stället byggdes senare bostäder och tusentals människor har insjuknat i olika genetiska sjukdomar till följd av att de andats in höga halter av tungmetaller som bly och arsenik.

Arica Victims kräver att Boliden betalar skadestånd till de drabbade. Ett belopp som sammantaget går upp mot 102 miljoner kronor.

”Boliden bröt mot lagar”

Under huvudförhandlingarna i Skellefteå tingsrätt anklagar Arica Victims Boliden för bland annat olika lagbrott. Men också för att ha tagit många omoraliska beslut.

– Vi hoppas ju att Boliden kan ta sitt moraliska ansvar i den här frågan, säger Johan Öberg som är advokat och ombud för Arica Victims.

Han menar att Boliden bröt mot direktiv från bland annat Naturvårdsverket i början av 80-talet. Koncessionsnämnden förpliktigade Boliden att redovisa vad som händer med deras miljö- och hälsoskadliga avfall. Med andra ord, menar kärande att Boliden inte hade rätt att själva ta beslut om hur de hanterar sitt avfall.

Trots detta skickade man ned våtverksslammet utan att ha förankrat beslutet hos olika svenska myndigheter.

Boliden: Vi har varit ansvarsfulla

Dessutom säger Arica Victims att Boliden visste om att Promels anläggning i Chile var underutvecklad och underdimensionerad och med andra ord inte hade kapacitet att ta hand om den mängd avfall som Boliden exporterade. Dessutom godkände den chilenska regeringen exporten efter premisserna att avfallet var ofarligt så länge man inte åt av det. Arica Victims hävdar att Boliden naturligtvis kände till hur pass skadligt avfallet var.

Bara några år efter den sista exporten, byggde man bostäder på den plats där slamhögen lämnats vind för våg.

– Boliden har varit ansvarsfulla när det kommer till hanteringen av det här avfallet, både före och efter exporteringen. Vi tycker att det är viktigt att man i stället fokuserar på dem som är ansvariga här och det är Promel och den chilenska regeringen, säger Klas Nilsson som är kommunikationsdirektör på gruvjätten Boliden.

”Omöjligt att förutse”

Han säger att Boliden i mitten på 80-talet såg en kompetens som metallhanterare hos Chile i allmänhet och Promel i synnerhet.

– Företaget var en etablerad aktör. Och då menar vi att vi har tagit vårt ansvar i den här frågan och hittat en bra partner som klarar av att göra det här. Sen många, många år senare händer någonting och det är en händelseutveckling som vi ser mycket allvarligt på men är omöjlig för oss att förutse, säger Klas Nilsson.

Men sa chilenska myndigheter till er att det här avfallet inte var farligt så länge man inte åt av det?

– Det är ingen uppgift som jag har i nuläget, säger Klas Nilsson.

Boliden och Arica Victims verkar ha väldigt olika uppfattning om vad som har skett. Ni blir ju anklagade för att ha brutit mot lagen, hur ställer ni er till det?

– Vi menar ju att det bygger på en rad missuppfattningar.

Klas Nilsson hävdar alltså att Boliden omöjligt kunde veta att Promel skulle hantera det farliga avfallet så oaktsamt.

Men ombudet Johan Öberg hävdar under huvudförhandlingen att Boliden hade kännedom om Promels anläggnings dåliga skick. Han menar också att företaget inte brydde sig om att kolla upp vad de tio miljoner kronorna som de betalade Promel, användes till.

– De visste om att uppdraget inte skulle kunna genomföras på ett hälso- och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Man lämnade över pengarna och sen var det ett avslutat kapitel för Boliden, säger Johan Öberg.

Huvudförhandlingen kommer att pågå under cirka 30 dagar i tingsrätten i Skellefteå. Först efter årsskiftet kommer man att kunna fastställa domen.

ANNONS

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert:

LÄS VIDARE

708 chilenare stämmer Boliden: ”Fick nervskador och extra bröst”

ÄMNEN I ARTIKELN

Bolidens giftskandal i Chile

Boliden

Skellefteå

Chile

Miljöbrott