Djurpark bröt mot lagen när schimpanser sköts

Peter Wallberg/TT

Fredrik Gunér/TT

Publicerad 2023-04-12

Furuviksparken bröt mot lagen när aporna som rymt sköts utan att man sökt dispens för den avlivningsmetoden.

I övrigt uppfyllde parken sitt handlingsansvar som djurhållare när schimpanserna rymde, enligt länsstyrelsen.

Händelsen i Furuviksparken utanför Gävle inträffade den 14 december förra året, då fem schimpanser rymde från sitt hägn. Fyra av dem sköts ihjäl. En öppen dörr gjorde att de fem schimpanserna kunde rymma, har djurparkens egen redogörelse visat.

Länsstyrelsen har nu utrett det inträffade. I mångt och mycket har Furuviksparken tagit sitt ansvar som djurhållare, enligt utredningen.

– Den har tagit ett ansvar för att försöka avhjälpa den händelse som uppstod, se till att djur får vård och hålla oss som tillsynsmyndighet noga informerad om vilka åtgärder man har vidtagit, säger Jenny Larsson, avdelningschef vid länsstyrelsen i Gävleborgs län.

– Den brist som vi har sett är att man inte hade kännedom om hur man behövde agera när man bedömde att det fanns ett behov av att avliva schimpanser på distans, säger hon.

”Borde haft kunskap”

Primater finns inte med i den uppräkning av djurslag som får avlivas på distans med skjutvapen, enligt regelverket. Djurparken skulle först ha ansökt om dispens hos Jordbruksverket. Något som man gjorde i ett senare skede.

– Som djurhållare har man ett ansvar för att känna till den lagstiftning som de djur man håller berörs av. Det borde man ha haft kunskap om på djurparken, säger Jenny Larsson.

Hon säger däremot att det finns ett behov att se över hur lagstiftningen är utformad.

Länsstyrelsen är nöjd med de åtgärder som i efterhand gjorts i huset där schimpanser hålls och att arbetsrutiner har förändrats. Därmed bör liknande händelser kunna undvikas i framtiden, enligt myndigheten. Furuviksparken anses därför uppfylla kraven för fortsatt tillstånd för offentlig förevisning av djur.

Flera utredningar

Händelserna i Furuviksparken har även utretts ur andra aspekter. Polisen har lagt ned sin utredning om arbetsmiljöbrott. Inte heller Arbetsmiljöverket har sett några brister ur den aspekten. Däremot pågår fortfarande polisens utredning om brott mot djurskyddslagen.

Parken har även låtit ett revisionsföretaget göra en extern utredning. Den väntas bli klar inom kort.

Följ ämnen i artikeln